Dokumentacija za poslovanje nepremičninsko posredniških družbZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, je v sodelovanju s Pravno službo GZS, pripravilo vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju. Ob pripravi je bila upoštevana takrat veljavna zakonodaja. V strokovni službi ZPN si prizadevamo vzorčne dokumente redno posodabljati v skladu s spremembami zakonodaje, kljub temu pa poudarjamo, da gre zgolj za pripomoček za poslovanje nepremičninskih družb in za ustreznost vsebine dokumentacije ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

 

Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo vse dokumente in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajo posamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

 

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov smo in še bomo predstavili na posebnih izobraževanjih.


Pravico za lastno uporabo dokumentov lahko kupite pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Dokumenta lahko naročite z e-naročilnico ali po e-pošti: zpn@gzs.si.


Cena

za posamezni dokument je 15,00 €+DDV in vključuje tiskano ali elektronsko verzijo vzorcev. Naročene dokumente posredujemo po prejemu plačila.

Dostop za člane GZS-ZPN in ZDNP do vzorcev dokumentov  <<TUKAJ>>, zadnja sprememba:  15.01.2020

§  01_05_2020_ Splošni pogoji poslovanja (redakcijski popravki) - novo - januar 2020

§  02_02_2012_Pogodba o posredovanju je razdeljena na dve novi: 

§  02A_08_2021_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri prodaji (točka 9.1.) - novo - marec 2021

§  02B_09_2021_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri najemu (točka 9.1.) - novo - marec 2021

§  03A_02_2014_Naročilnica za ogled - hiša 

§  03B_02_2014_Naročilnica za ogled - stanovanje 

§  04_03_2020_Potrdilo o ogledu nepremičnine in ponudbeni pogoji - novo junij 2020 

§  05_03_2014_Dogovor o pravnem poslu -

§  06_01_2012_Dogovor o hrambi denarnih sredstev na fiduciarnem računu nepremičninske družbe

§  07_01_2012_Dogovor o hrambi listin

§  08A_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki

§  08B_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki - žig

§  09_01_2013_Pooblastilo DURS - sprememba 18.10.2013 

§  10A_02_2014_Zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine - rabljena nepremičnina 

§  10B_02_2014_Izročitveno prevzemni zapisnik za novogradnje 

§  11_01_2013_Obvestilo o zamenjavi lastnika - sprememba 18.10.2013

§  12-01-2014_Specifikacija in obračun dejanskih stroškov pri posredovanju v prometu z nepremičnino 

 

Naročilnica >>