Vzorci dokumentov po GDPR za nepremičninsko posredniške družbe

 

Na GZS-ZPN smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili sklop vzorcev dokumentov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov oz. GDPR.

Vzorci obrazcev in dokumentov so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne bo zadostil potrebam GDPR. GZS-ZPN ne prevzema nikakršne odgovornosti za popolnost obrazcev, točnost informacij in zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani upravljavcev, ki so zbrani na podlagi predmetnih obrazcev.

Pred izpolnjevanjem dokumentov vas prosimo, da proučite Priporočila ZPN v zvezi z uporabo vzorcev dokumentov.

Vzorci dokumentov vsebujejo: 

 • Vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Splošne določbe
 • Zakonita obdelava podatkov
 • Varovanje prostorov in računalnike opreme
 • Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo
 • Storitve, ki jih opravljajo zunanje pravne ali fizične osebe
 • Sprejem in posredovanje osebnih podatkov
 • Brisanje podatkov
 • Ukrepi ob sumu nepooblaščenega dostopa
 • Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov
 • Končne določbe
 • Vzorec Smernic z osnovnimi napotki glede oblikovanja evidenc
 • Vzorec Kataloga zbirke osebnih podatkov:
  • Evidenca o zaposlenih delavcih
  • Evidenca o pogodbenem delu
  • Evidenca o naročiteljih
  • Evidenca o opravljenih poslih
  • Evidenca o potencialnih strankah
  • Evidenca izdanih obračunov in računov
  • Evidenca o podatkih za neposredno trženje
  • Evidenca posredovanj osebnih podatkov
 • Vzorec soglasja oz. privolitve posameznika za različne namene (fotokopiranje osebnega dokumenta, obveščanje o ponudbi)
 • Vzorec soglasja oz. privolitve za nazaj za uskladitev obstoječih evidenc oz. zbirk
 • Vzorec izjave o ravnanju z osebnimi podatki, ki jo podpišejo zaposleni
 • Vzorec določb v Splošnih pogojih poslovanja in Pogodbi o posredovanju
 • Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov


Cena
Vzorcev dokumentov v skladu z GDPR znaša 100€+DDV. Člani GZS-ZPN imajo 50% popusta (50€+DDV). 

Naročila
Za naročilo dokumentov izpolnite E-naročilnico. Na podlagi vašega naročila vam bomo pripravili in po e-pošti posredovali ponudbo za plačilo. Po prejemu plačila vam bomo, prav tako po e-pošti posredovali še vzorce dokumentov.

Informacije
Vsem naročnikom bomo na voljo za dodatna pojasnila v zvezi z uporabo pripravljenih dokumentov po telefonu 01 58 98 240 ali po e-pošti: zpn@gzs.si


Najpogostejša vprašanja in odgovori Informacijskega pooblaščenca:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/