Vzorci dokumentov po ZPPDFT-1 področje prometa z nepremičninami

 

Vzorce dokumentov je za GZS-Zbornico za poslovanje z nepremičninami, v sodelovanju z ZDNP in strokovno službo ZPN, pripravil priznani strokovnjak s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Vzorci dokumentov in obrazcev so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne bo zadostil potrebam ZPPDFT-1. GZS-ZPN zato ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za popolnost obrazcev, točnost informacij in zakonitost obdelave na podlagi predmetnih obrazcev.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma - ZPPDFT-1, UL RS št. 68/16

Pravilnik za izvajanje nalog in postopkov s področja ZPPDFT v __naziv pravne osebe__

Priloge:

 • Omejevalni ukrepi
 • Uradni osebni dokumenti
 • Vprašalnik za politično izpostavljene osebe
 • Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij pranja denarja
 • Izjava o resničnosti podatkov
 • Pravilnik op določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije
 • Pregled stranke
 • Identifikacijski obrazec
 • Priloga identifikacijski obrazec
 • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma

Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva elektronske identifikacije – UL RS št. 50/17

 • Identifikacijski obrazec
 • Identifikacijski obrazec – priloga

Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma – UL RS št. 6/18

 

Cena 
Vzorcev dokumentov v skladu z ZPPDFT-1 znaša 100€+DDV. Člani GZS-ZPN imajo 50% popusta (50€+DDV). 

Naročila
Za naročilo dokumentov izpolnite E-naročilnico. Na podlagi vašega naročila vam bomo pripravili in po e-pošti posredovali ponudbo za plačilo. Po prejemu plačila vam bomo, prav tako po e-pošti posredovali še vzorce dokumentov.


Informacije
Vsem naročnikom bomo na voljo za dodatna pojasnila v zvezi z uporabo pripravljenih dokumentov po telefonu 01 58 98 240 ali po e-pošti: 

pn@gzs.si