Nova ugodnost za člane ZPN - onOffice

Nova ugodnost za člane ZPN - onOffice

Z veseljem vas obveščamo, da smo z onOffice d.o.o. sklenili dogovor o poslovnem sodelovanju na podlagi katerega ste člani ZPN poleg dodatne možnosti trženja nepremičnin in upravljanja z njimi, upravičeni do nekaterih ugodnosti, in sicer: 

 • 6 mesečne brezplačne uporabe aplikacije onOffice  
 • 30% popusta pri sklenitvi pogodbe o najemu aplikacije 

onOffice je posebej za nepremičninske posrednike prilagojena programska oprema (CRM), ki poenostavi vsakodnevno poslovanje in komunikacijo s strankami ter z več kot 150 nepremičninskimi portali. Več o tem si lahko preberete na njihovi spletni strani: www.onoffice.si

 

Arhiv: Z brošuro o nepremičninskem posredovanju v osveščanje potrošnikov

Arhiv: Z brošuro o nepremičninskem posredovanju v osveščanje potrošnikov


Sporočilo za javnost

Člani Združenja družb za nepremičninsko posredovanje, ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, že leta ugotavljajo, da potrošniki niso najbolje seznanjeni z vlogo in pomenom strokovnjakov nepremičninskega posredovanja in s tveganji, ki jih lahko prinašajo nepremičninski posli. Na podlagi številnih vprašanj in odzivov smo ugotovili , da imajo potrošniki težave tudi, ko se odločajo za izbiro nepremičninske družbe, kateri bi zaupali izvedbo posameznega posla.

Na podlagi teh ugotovitev smo v okviru združenja v letu 2020 začeli pripravljati brošuro, s katero bi potrošnikom skušali na enostaven način pojasniti pomen nepremičninskega posredovanja, jih opozoriti na nevarnosti, ki nanje prežijo v prometu z nepremičninami in jim pomagati pri izbiri nepremičninske družbe. Po dobrem letu je brošura tako ugledala luč sveta, z njo pa bomo skušali na dolgi rok prispevati k razumevanju strokovne narave nepremičninskega posredovanja in preprečevanju neželenih napak, s tem pa tudi k dvigu ugleda dejavnosti.

S pomočjo brošure želimo potrošnikom, pa tudi ostali zainteresirani javnosti, na enostaven način odgovoriti predvsem na vprašanji Zakaj? in Kako? izbrati nepremičninskega posrednika. V okviru odgovora na prvo vprašanje smo na kratek način povzeli ključne odgovornosti in obveznosti nepremičninskih družb v prometu z nepremičninami ter koristi, ki jih te obveznosti prinašajo strankam. Hkrati pa smo opozorili na posledice slabe izvedbe nepremičninskih poslov.

V drugem delu pa smo potrošnikom predstavili lastnosti dobrega nepremičninskega posrednika in glavne dejavnike odločanja pri izbiri nepremičninske družbe. Za lažje preverjanje podatkov smo vključili tudi povezave do najpomembnejših spletnih naslovov v obliki QR kod. Brošuro bodo lahko člani združenja naročili v tiskani obliki, za vse ostale gospodarske subjekte in za javnost pa bo v elektronski obliki na voljo na spletnih straneh ZPN.

Prepričani smo, da bo brošura precej prispevala k razumevanju vloge in pomena nepremičninskega posrednika, pa tudi k zmanjšanju števila nezadovoljnih strank in s tem k dolgoročnemu zvišanju ugleda panoge.

Do brošure lahko dostopate na spletnem naslovu.

Arhiv: ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Arhiv: ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

ZDNP_31032021 Poslovanje z nepremičninami

Dimičeva 13 - 1504 Ljubljana - T: (01) 58 98 240 - zpn@gzs.si - www.gzs.si/zpn - www.gzs.si/zdnp

Vsebina seminarja

Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1 praksi. 

Udeležba na seminarju velja tudi kot redno letno usposabljanje oziroma izobraževanje, ki se zahteva z določbo 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/1681/1991/20 in 2/21 – popr.)

Program

08.50 - 09.00

 

09.00 - 09.05

 

09.05 - 12.30

10.30 - 10.45
odmor

Prijava udeležencev

Pozdravi nagovor 
Boštjan Udovič, direktor ZPN

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1, Andraž Trtnik

-     Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1

-     Predstavitev osnovnih pojmov

-     Pregled stranke (način in nabor informacij)

-     Statusi/tipi strank

-     Nabor zahtevanih podatkov

-     Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke

-     Uradni osebni dokumenti

-     Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije

-     Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe

-     Prepustitev pregleda stranke tretji osebi

-     Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe

-     Poslovanje s politično izpostavljeno osebo

-     Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti

-     Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav

-     Omejevalni ukrepi

-     Analiza tveganja

-     Tveganje povezano s stranko

-     Tveganje povezano z geografskim področjem

-     Tveganje povezano s produktom ali storitvijo

-     Drugi dejavniki tveganja

-     Razvrščanje strank

-     Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled)

-     Spremljava aktivnosti strank

-     Obravnava neobičajnih transakcij

-     Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij

-     Indikatorji za prepoznavo PD/FT

-     Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse

-     Sodelovanje z Uradom za PPD

-     Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD

-     Vodenje evidenc in hramba dokumentov

-     Tajnost podatkov

-     Izobraževanje zaposlenih

-     Notranji nadzor

-     Omejitve po ZPPDFT-1

-     Sankcije za kršitve ZPPDFT-1

Predavatelj

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja že več kot 10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Ker ga področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. V teh letih si je nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja zakonskih določil, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot s področja izobraževanj zaposlenih. Na podlagi preteklih izkušenj vedno išče optimalne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega zavezanca.

Kotizacija in popusti

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, gradivo, potrdilo o udeležbi ter odgovore na predhodno posredovana vprašanja.

40,00 € + DDV

za člane GZS-ZPN

100,00 € + DDV

za ostale udeležence

DDV se obračuna po splošni stopnji 22 %. V kotizacijo je vključena udeležba na izobraževalnem seminarju, gradivo in potrdilo o udeležbi.

 

Prosimo vas, da kotizacijo nakažete do 29.03.2021 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Račun vam bomo izdali po zaključku izobraževalnega seminarja.

Prijave in odjave

Prijavite se z e-prijavnico. Po prejemu prijave vam bomo posredovali ponudbo za plačilo kotizacije.

Odpoved prijave na izobraževalni seminar je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom dogodka. V primeru nepravočasne odjave oz. neudeležbe pa že vplačanih kotizacij nismo dolžni vrniti.

Prijavnica

Informacije

Dodatne informacije o dogodku vam bomo posredovali v strokovni službi GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, po telefonu na številki 01 58 98 240 ali po e pošti zpn@gzs.si.

Vljudno vabljeni.

Vzorci dokumentov

Nepremičninski slovar

Arhiv: Kratko poročilo s posveta Poslovanje z nepremičninami

Arhiv: Kratko poročilo s posveta Poslovanje z nepremičninami

Danes se zaključuje 31. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki smo ga tokrat, po sili razmer, v celoti izvedli na daljavo. To pa nam ni moglo preprečiti, da bi pripravili zanimiv in izjemno aktualen program. V sredo smo tako na plenarnem delu posveta s strokovnjaki podrobno spregovorili o predlogu sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona, v popoldanskem delu pa smo z različnih strani osvetlili posledice epidemije koronavirusa na dejavnost poslovanja z nepremičninami.

Včeraj, torej v četrtek 12. novembra, smo delo nadaljevali v okviru Sekcije za upravljanje nepremičnin in Stanovanjske sekcije, kjer so se udeleženci ravno tako soočili z nekaterimi aktualnimi vprašanji. V okviru sekcije za upravljanje je bila tako posebej zanimiva predstavitev analize trga upravljanja nepremičnin, ki jo pripravljajo na Centru poslovne odličnosti pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na stanovanjski sekciji pa predstavitev primera dobre prakse za aktivacijo starih večjih eno in dvostanovanjskih hiš v Novem mestu.

Posvet se danes zaključuje s še dvema sekcijama, in sicer Sekcijo za promet nepremičnin in Sekcijo za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin. Na Sekciji za promet nepremičnin bodo na programu nekatere zelo zanimive teme, med katerimi vlada največ zanimanja za predstavitev nekaterih praktičnih napotkov za branje in razumevanje upravne dokumentacije, na Sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin pa bomo v okviru posebne okrogle mize gostili strokovnjake iz prostora Balkana, ki bodo spregovorili o posledicah koronavirusa na ocenjevanje nepremičnin, zelo zanimiva pa bo tudi predstavitev posledic, ki jih bo epidemija imela na vrednost hotelov.

Organizatorji smo zadovoljni, da se je posveta, kljub novi obliki, ki ne vključuje osebnega druženja, udeležilo preko 200 udeležencev, ki so bili, po odzivih sodeč, zelo zadovoljni s kvaliteto programa in možnostjo razprave. Nedvomno so pogrešali osebni stik, ki pa ga bomo v vsakem primeru nadomestili takoj, ko bodo razmere to dopuščale, V letu 2021 se seveda s posvetom vračamo v Portorož, gotovo pa bomo, na podlagi letošnjih izkušenj, tudi takrat ohranili številne prednosti izvedbe dogodka na daljavo, ki jih bomo kombinirali z običajno izvedbo dogodka.

Arhiv: Udrihanje po posrednikih ne bo rešilo zavožene stanovanjske politike

Udrihanje po posrednikih ne bo rešilo zavožene stanovanjske politike

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje, ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanjem z nepremičninami, s presenečenjem ugotavljamo, da dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami ostaja priročen poligon za nabiranje političnih točk, čeprav gre za panogo, ki na delovanje družbenih podsistemov ali na vsakdanje življenje državljanov niti približno nima takšnega vpliva kot ga želijo predstaviti glavni protagonisti napadov.

Potem ko je lani propadel poskus prejšnje vlade, da bi (v določenih delih na neustaven način) dodatno omejili dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami s povsem nerazumnimi omejitvami, ki jim v ostalih državah EU ne najdemo podobnih, se je sedaj za podoben poskus odločila stranka Levica, ki je v torek 23.4.2019 v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju.

Izvirni greh tokratnega predloga izhaja iz dejstva, da predlagatelj očitno za neučinkovito stanovanjsko politiko oziroma za visoke cene nepremičnin krivi tudi nepremičninske posrednike oziroma dejavnost nepremičninskega posredovanja. Je pa to stališče praktično v celoti napačno. Na visoke cene (nakupa in najema) nepremičnin vpliva predvsem pomanjkanje nepremičnin, še posebej stanovanj, na trgu. Za to stanje pa je v veliki meri odgovorna ravno država, ki kljub opozorilom vseh deležnikov ne izvede nujnih ukrepov za zagon gradnje javnih najemnih stanovanj. Med temi ukrepi je gotovo najpomembnejši uskladitev vrednosti točke za določitev neprofitne najemnine. Le to bi izvajalce stanovanjske politike motiviralo, da bi pospešeno gradili javna najemna stanovanja, s čimer bi tudi bistveno vplivali na ponudbo nepremičnin na trgu in posledično na cene.

Ker iz predloga izhajajo številne poenostavitve in posploševanja, moramo ponovno opozoriti, da gre v primeru posredovanja v prometu z nepremičninami za popolnoma neobvezno storitev, zato je po našem trdnem prepričanju že sedanji nivo njene regulacije bistveno prestrog. Tako zakonske omejitve višine plačila za posredovanje po naših podatkih ne pozna nobena druga država EU, tudi pri nas pa težko najdemo zakonske omejitve plačil za storitve, ki za državljane niso obvezne. Eno od izjem predstavljajo omejitve cen pogonskih goriv, katerih prodajne cene so v Republiki Sloveniji še vedno regulirane, pri čemer velja omeniti, da je nakup goriva za državljane praktično nujen, medtem ko se za angažiranje nepremičninskega posrednika stranke odločajo zgolj v 30 – 50 odstotkih nepremičninskih poslov. Država tako nima popolnoma nobenih opravičljivih razlogov niti za sedanjo omejitev višine plačila za posredovanje (4% vrednosti nepremičnine), še manj pa to velja za morebitne nove omejitve. V tem smislu smo trdno prepričani, da je naša ureditev tudi v nasprotju z določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (DSNT), ki je bila sprejeta 12.12.2006. Očitno pa s strani Evropske komisije na to neskladje še nismo bili ustrezno opozorjeni. Republika Hrvaška je iz teh razlogov svoj zakon, ki ureja nepremičninsko posredovanje, spremenila že v letu 2012 in od tedaj višina plačila za posredovanje ni več zakonsko omejena. Na tem mestu lahko poudarimo, da je dejavnost nepremičninskega posredovanja zelo konkurenčna dejavnost, da je registriranih preko 500 nepremičninskih družb in da je na trgu več kot 2100 posrednikov z licenco, za vstop novih na trg pa ni nobenih ovir, kar pomeni, da gre za konkurenčno okolje, kjer se cene storitev oblikujejo po tržnih načelih. Če bi bile cene previsoke, bi za to poskrbel trg sam in intervencija države v nobenem primeru ni potrebna.

 

Posebej moramo omeniti tudi vztrajno uporabo pojma »provizija« namesto zakonsko določenega pojma »plačilo za posredovanje«. Negativna konotacija prvega je namreč za predlagatelja izjemno priročna za dodatno omalovaževanje vloge in pomena nepremičninskega posrednika, kar se v laični javnosti dogaja že dolgo. Pojem »plačilo za posredovanje« na drugi strani poudarja, da gre pri tem za plačilo za storitve, ki jih, primerjalno pravno gledano zelo strogo, določa Zakon o nepremičninskem posredovanju (v nadaljevanju: ZNPosr). Posledično pa vloga nepremičninskega posrednika kot strokovnjaka strankam v postopku zagotavlja tudi precej večjo pravno varnost, kot če so v postopku prepuščene lastnemu znanju.

Posebej se moramo dotakniti tudi primerjalnega pregleda ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga je predlagatelj vključil v predlog zakona. Že pri opisu avstrijske in nemške ureditve skuša predlagatelj z navajanjem odstotkov prikazati kot da je višina plačila regulirana s strani države, čeprav temu ni tako. Še bolj očitno je zavajanje ob opisovanju ureditve na Hrvaškem, pri čemer predlagatelj izrecno navaja: »Plačilo za posredovanje je omejeno na največ 6 % od kupoprodajne cene, vendar samo za posredniške pogodbe sklenjene s potrošniki, sicer pa brez omejitev višine v zakonu.« Ta trditev je v celoti napačna, v kar se lahko vsakdo prepriča z vpogledom v trenutno veljaven Zakon o posredovanju v prometu nepremičnin, ki je tudi javno objavljen. Ureditev kot jo opisuje predlagatelj je sicer v Republiki Hrvaški veljala, vendar le do spremembe v letu 2012, ko je zakonodajalec, predvsem zaradi uskladitve z določbami DSNT, te omejitve odpravil. Predlagatelj tako očitno z navajanjem napačnih podatkov glede vsebine tujih ureditev skuša prikazati omejitve plačila za posredovanje kot nekaj običajnega. Resnica pa je povsem drugačna, saj po našem vedenju danes zakonska omejitev plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami ne obstaja več v nobeni državi EU. To pa je za konkretni predlog izjemno pomemben podatek.

Kljub temu, da smo razloge proti novim omejitvam podrobno pojasnjevali že ob lanskem poskusu sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju, moramo ob tem vnovičnem poskusu ponovno podrobno predstaviti razloge proti predlaganim spremembam, hkrati pa pojasniti, zakaj predlagane spremembe nikakor ne bi imele učinkov, ki jih v predlogu navaja predlagatelj, torej stranka Levica.

Nabor rešitev stranka Levica začenja s predlogom, da storitev nepremičninskega posredovanja vedno plača tisti, ki jo naroči. Na prvi pogled lahko predlog zveni všečno, vendar predlagatelj ob tem pozablja, da si vsaka stranka v poslih takšne vrednosti že vnaprej preračuna svoje stroške. Posledično prodajalec v zahtevano ceno nepremičnine vključi tudi stroške postopka. To pa pomeni, da se kupec (vsaj posrednemu) kritju stroškov ne more izogniti. Je pa dogovor o pogodbeni ceni nepremičnine pa tudi o vseh zadevnih stroških vedno tudi predmet pogajanj med strankama in tako ne vidimo prav nobenega razloga, da bi strankam v tem smislu omejevali pogodbeno svobodo. Predlagatelj pozablja tudi na pozitivne učinke delitve plačila za posredovanje, saj se v takšnih primerih stranke bolje zavedajo, da mora nepremičninski posrednik na podlagi določb ZNPosr ščititi interese obeh strank in ne zgolj naročitelja. Predlagatelj navaja, da želi s tem predlogom »zlasti znižati ceno nepremičnin, ki se oddajajo v najem«. Takšnega cilja pa s predlaganim ukrepom gotovo ne bi dosegli. Tudi, če bo celotno plačilo za posredovanje kril naročitelj (v tem primeru najemodajalec), bo svoje stroške na tak ali drugačen način prelil v najemnino, ki se bo v tem primeru lahko le povišala.

Drugi predlog stranke Levica se nanaša na višino plačila za posredovanje pri najemnih poslih, ki naj bi bila po predlogu omejena na 4% pogodbene vrednosti. Ob tem navajajo dva učinka takšnega predloga. Po eni strani naj bi to pomenilo pocenitev storitev nepremičninskega posredovanja, po drugi strani pa naj bi se najemodajalce in posrednike sililo v sklepanje najemnih pogodb s čim daljšim rokom trajanja. Tudi v tem primeru pa se predlagatelj moti. Takšna omejitev v nobenem primeru ne bi pomenila pocenitve storitev nepremičninskega posredovanja, ampak nepremičninski posredniki poslov, za katere ne bi mogli zaračunati ustrezne cene, ne bi prevzemali. To pa bi posledično pomenilo, da bi se še več poslov izpeljalo brez sodelovanja nepremičninskih posrednikov. To pa po eni strani pomeni bistveno nižjo pravno varnost strank (najemodajalca in najemnika), po drugi strani pa tudi bistveno manj pobranih davkov, saj se pri poslih, pri katerih sodeluje posrednik, davek praktično vedno odvede, v ostalih poslih pa je v praksi to prej izjema kot pravilo. Zgrešeno je tudi prepričanje predlagatelja, da ima posrednik kakšen vpliv na obdobje trajanja najema. Ta je namreč odvisen od najemodajalca in ga ta gotovo ne bo pripravljen podaljševati zgolj zato, da bi posrednik dobil ustrezno plačilo. Tudi v tem delu je predlog tako skregan z logiko.

Ob tem ne moremo mimo trditve predlagatelja, da »pregled nepremičninskega trga pokaže, da si nepremičninski posredniki za posredovanje pri najemu največkrat zaračunajo dve mesečni najemnini plus DDV«, ki po našem mnenju na najbolj očiten način pokaže nerazumevanje gospodarske dejavnosti kot take, še posebej pa dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami. Nepremičninski posredniki si namreč davka na dodano vrednost ne zaračunajo, ampak ga vedno zaračunajo v imenu države in ga tudi odvedejo na račun države. S predlogom je torej stranka Levica prišla tako daleč, da nepremičninske posrednike krivi tudi za strošek države. Velja pa omeniti, da bo tudi pobranega davka na dodano vrednost manj, če bo zaradi predlaganih ukrepov manj izvedenih poslov.

Najbolj nerazumen, po našem trdnem prepričanju pa tudi protiustaven, pa je tretji predlog, ki se nanaša na omejitev višine dejanskih stroškov. Po eni strani je nerazumno (če uporabimo mil izraz) govoriti, da je nepremičninska družba upravičena do plačila dejanskih stroškov, po drugi strani pa te stroške navzgor omejevati. Če že, bi morali v takem primeru te stroške poimenovati »administrativni«. Dejstvo je, da gre za stroške, ki si jih nepremičninska družba lahko zaračuna izjemoma in v skladu z veljavnim cenikom. Poleg tega se mora stranka s temi stroški vedno strinjati že ob podpisu pogodbe o posredovanju. Zato nikakor ne moremo govoriti o zavajanju strank. Predlog naj bi bil namenjen preprečevanju zlorab, kar je nekoliko paradoksalno. Dejstvo, da gre za zlorabe, namreč že sedaj pomeni, da nekdo ravna v nasprotju s pravili. Če bomo pravila zaostrili bo zlorab lahko samo več in ne manj. Uveljavitev tega predloga bi za posledico nedvomno imela tudi preverjanje ustavnosti zakona, saj predlog brez posebej utemeljenega razloga omejuje ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo. Poleg tega pa posega tudi v pridobljene pravice, ki so določene v 848. členu Obligacijskega zakonika.

V zaključku obrazložitve predloga stranka Levica navaja, da bodo s sprejemom novele največ pridobili zlasti bodoči najemniki tržnih najemnih stanovanj, ki jim ne bo več treba plačevati dela »provizije« za storitev, ki je niso naročili, hkrati pa bodo najemodajalci stimulirani v oddajo nepremičnin za čim daljše obdobje. Z omejitvijo višine plačila za posredovanje in z omejitvijo dejanskih stroškov, ki jih lahko zaračunajo nepremičninski posredniki, pa bodo po njihovem mnenju na boljšem tudi najemodajalci. Jasno je, da navedeni učinki predlaganih sprememb ZNPosr ne vzdržijo resne presoje. Stroške posredovanja bo namreč prodajalec ali najemodajalec vedno vsaj v delu (skozi kupnino ali najemnino) prevalil na kupca oziroma najemnika. Najemodajalci pa zaradi omejitve višine plačila za posredovanje ne bodo čisto nič bolj stimulirani v oddajo nepremičnin za daljše časovno obdobje. Za takšen učinek bi moral zakonodajalec predvsem izboljšati pravni položaj najemodajalca, kar pa je urejeno v Stanovanjskem zakonu. 

Boštjan Udovič
Direktor GZS-ZPN

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike


ZDNP- Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-ZPN
vabi na izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

v četrtek, 19. aprila 2018, ob 9. uri, v prostorih GZS. 


Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno najbolj aktualnima temama: Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR in Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1.

Strokovna služba ZPN v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravlja vzorce dokumentov po GDPR (Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Katalog zbirke osebnih podatkov z že vključenimi nekaterimi evidencami nepremičninsko posredniških družb, obrazec za soglasje posameznika, obrazec za preverjanje obstoječih privolitev, obrazec oz. izjava o ravnanju z osebnimi podatki, dopolnitev splošnih pogojev poslovanja in pogodbe o posredovanju) in vzorce dokumentov po ZPPDFT-1 (Akt o notranji kontroli izvajanja ZPPDFT-1, seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij in seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij).

Glede na to, da je Vlada RS šele 5. aprila sprejela besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku ter da Urad za preprečevanje pranja denarja prav tako še ni sprejel Smernic za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo poslovanja z nepremičninami, vzorci dokumentov do izobraževalnega seminarja žal ne bodo na voljo.

Udeležencem izobraževalnega seminarja bomo pri naročilu vzorcev dokumentov upoštevali dodaten 20% popust.

Program 

08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
09.00 – 11.00

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1, Andraž Trtnik

 • predstavitev osnovnih pojmov (pranje denarja, terorizem) 
 • do so zavezanci za izvajanje 
 • naloge zavezancev (opisi posameznih zakonskih zahtev) 
 • obveznosti strank do zavezancev 
 • poročanje iz naslova ZPPDFT-1 (kaj poročajo banke – splošno znanje) 
 • tveganja za zavezance 
 • tveganja za stranke zavezanca 
 • omejitve po ZPPDFT-1 
 • sankcije za neustrezno izvajanje ZPPDFT-1  

  Odgovori na vprašanja.

11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 13.30

GDPR in vpliv na poslovanje v prihodnje, Janez Stušek

 • kaj prinaša GDPR oz. njen vpliv 
 • kako se lotiti zadeve? 
 • ideje za v razmislek oz. predlagani koraki  
 • pravna podlag za obdelavo OP 
 • pravica do seznanitve z lastnimi OP 
 • pravica do popravka 
 • pravica do omejitve obdelave 
 • pravica do izbrisa 
 • pravica do prenosljivosti podatkov 
 • bvestilo o obdelavi OP 
 • evidenca dejavnosti obdelave 
 • naloge pooblaščene osebe za varstvo 
 • iznos op v tretje države.

Odgovori na vprašanja.Predavatelja

Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se v bančnem sektorju ukvarjam preko 10 let, in sicer opravljam delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodelujem tudi na Združenju Bank Slovenije (ZBS). Ker me področje zelo zanima, se z njim ukvarjam tudi samostojno v okviru svoje dejavnosti. V teh letih sem si nabral veliko praktičnih izkušenj glede izvajanja zakonskih določil, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot s področja izobraževanj zaposlenih. Na podlagi preteklih izkušenj vedno iščem optimalne rešitve, ki so prilagojene značilnostim posameznega zavezanca.

Janez Stušek, diplomant FVV (2003) in PF Maribor (2007) je zakoniti zastopnik in solastnik Odvetniške pisarne Stušek d.o.o.. Danes kot tudi v okviru svoje odvetniške poklicne poti kjer je bil več let strokovni vodja ene izmed večjih odvetniških pisarn, se je (med drugim) ukvarjal s področjem varstva osebnih podatkov, človekovih pravic, medijskega prava ter s tem povezanih pravnih vej. Bil je asistent na FVV za področje kazenskega prava in policijskih pooblastil. Izobraževanje nadaljuje kot doktorski kandidat na področju IT prava. Deluje tudi kot strokovnjak na področjih varstva osebnih podatkov, zasebnosti, IT prava, mednarodnega kazenskega prava, policijskih pooblastil, človekovih pravic in prava novih tehnologij. Bil je zunanji sodelavec Sveta Evrope in Združenih narodov. Janez Stušek je tudi avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje, ter soavtor knjige "Pravo in nadzor v dobi velikega podatkovja".

Kotizacije

70,00 EUR + DDV (85,40€ z DDV)

za posameznega udeleženca iz istega podjetja in vključuje udeležbo na seminarju, e-gradivo, postrežbo v odmoru in potrdilo o udeležbi.

Popusti

ČLANSKI:
- 30% za člane GZS-ZPN = 49,00€+DDV (59,78€ z DDV)
- 15% za člane GZS = 59,50€+DDV (72,59€ z DDV)
KOLIČINSKI
- 20% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054. 

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:


e-prijavnica

Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 17.04.2018 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo zato vas prosimo, da nam posredujete e-naslove udeležencev. 

Odjave


Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz.neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.  

Splošni pogoji ZPN

Informacije


GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Vida Logar, telefon 01/58 98 240, e-pošta: zpn@gzs.si.  

Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

 

Dobrodošli na izobraževalnem seminarju za nepremičninske posrednike

 

 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • Arhiv: Gradbena zakonodaja za nepremičninske posrednike

  Arhiv: Gradbena zakonodaja za nepremičninske posrednike


  ZDNP- Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-ZPN
  vabi na izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

  v četrtek, 25. januar 2018, ob 9. uri, v prostorih GZS. 


  Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno veljavno zakonodajo s področja gradnje objektov s poudarkom na vidikih, ki zanimajo nepremičninske posrednike. 

  Program 

  08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
  09.00 – 11.00
  Milan Rađenović, univ.dipl. ing. arh., Arhi-3k d.o.o.

  • sedanji problemi v zakonodaji 
  • novi zakon v praksi
  • legalizacija nelegalnih objektov
  • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
  • zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha 
  • kako preveriti možnost gradnje
  • pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)

  11.00 – 11.30 Odmor
  11.30 – 12.30
  Milan Rađenović, univ.dipl. ing. arh., Arhi-3k d.o.o.

  Odgovori na vprašanja

  Feng Shui nepremičnine - ko energija dela za vas

  Tanja Glažar, feng shui svetovalka

  12.30 - 13.30

   


  Predavatelja

  Milan Rađenović, univ.dipl. ing. arh., 21 let dela, 3 leta interier design, 4 leta dela v podjetju, ki je izvajalo gradnjo za trg. Od leta 2003 pa dela v podjetju Arhi-3k za zasebne naročnike in projekte za trg: osnovna dejavnost izdelava načrtov, pridobivanje in urejanje dokumentacije za gradbeno dovoljenje PGD, izdelava dokumentacije za gradnjo PZI, nadzor nad gradnjo, izdelava dokumentacije za uporabno dovoljenje PID.

  Tanja Glažar,  učiteljica, predavateljica, avtorica številnih člankov, osebna svetovalka in soustvarjalka prostora. Ima znanje tradicionalnega feng shui-ja, ki ga dopolnjuje s svojo, sodobno metodo energijskega čiščenja prostorov ter aktivacijo življenjske energije. Sočasno pa vodi inovativna izobraževanja na področju osebnih energij, medsebojnih odnosov in usklajevanja energij v prostorih in okolici. Je ing. radiologije, ki že več kot 15 let dela v storitveni dejavnosti. Znanje stalno izpopolnjuje in nadgrajuje v skladu z najsodobnejšimi trendi in pristopi.  Svoje delo opravlja z veliko mero pozitivne energije in usmerjenosti k rezultatom. Njena predavanja slonijo na bogatem praktičnem znanju in vključujejo uporabna orodja in usmeritve. Predavanja bogatijo tako številne osebne izkušnje, kot tudi izkušnje, ki jih je pridobila v dvajsetih letih izobraževanja in razvoja svojih strank. Kar dela in uči, se je v prvi vrsti naučila z uvajanjem sprememb na in pri sebi ter pri svojem delu.     


  Kotizacije


  70,00 EUR + DDV (85,40€ z DDV)
  za posameznega udeleženca iz istega podjetja in vključuje udeležbo na seminarju, gradiva, postrežbo v odmoru. Gradivo bodo udeleženci prejeli na USB ključku.

  Popusti

  ČLANSKI:
  - 30% za člane GZS-ZPN = 49,00€+DDV (59,78€ z DDV)
  - 15% za člane GZS = 59,50€+DDV (72,59€ z DDV)
  KOLIČINSKI
  - 20% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja

  DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054. 

  Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

  Prijava - zaradi zasedenosti razpoložljivih mest ni več mogoča.


  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:


  e-prijavnica

  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 23.01.2018 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

  V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

  Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, vsaj dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo. 

  Odjave


  Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz.neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.  

  Splošni pogoji ZPN

  Informacije


  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Vida Logar, telefon 01/58 98 240, e-pošta: zpn@gzs.si.  

  Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

   

  Dobrodošli na izobraževalnem seminarju za nepremičninske posrednike

   

 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • zakaj veliko investicij v gradbeništvu ni profitabilnih
 • Zakaj nepremičninski trg v Sloveniji tako niha
 • Kako preveriti možnost gradnje
 • Pravilno sklenjen krog v nepremičninskem poslu (gradnja in prodaja)
 • Arhiv: Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas

  Arhiv: Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas


  27. posvet poslovanje z nepremičninami, 10. in 11. november 2016

   

  14 soorganizatorjev * 28 zanimivih in strokovnih tematik * 58 sodelujočih strokovnjakov * že več kot 200 prijavljenih *

  22 sponzorjev 

   

  Ne zamudite, ker: 

  - je sedaj čas, ko se pripravlja temeljita prenova stanovanjske in nepremičninske zakonodaje
  - se izvaja sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu
  - bomo iskali dobre prakse in priložnosti v nedokončanih nepremičninskih projektih
  - se urejajo nepremičninske evidence in pripravljajo novi modeli za vrednotenje nepremičnin, kar bo podlaga za uvedbo davka na nepremičnine
  - in še, in še aktualnih in zanimivih prispevkov


  Več o posvetu                     Program                      Prijavnica                     Kotizacija  Arhiv: Zgodnje prijave do 17.10.2016

  Arhiv: Zgodnje prijave do 17.10.2016

  Podaljšali smo rok za popust zgodnje prijave in vplačila do ponedeljka 17.10.2016


  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, skupaj s soorganizatorji, letos pripravlja že 27. posvet Poslovanje z nepremičninami, ki bo 10. in 11. novembra v Portorožu.

   

  Programski odbor je tudi za letošnji posvet izbral izredno zanimive in aktualne tematike, ki bodo v veliki meri odražale tudi aktivnosti na področju sprejemanja in spreminjanja področne zakonodaje.

   

  Za prvi dan posveta, četrtek 10. novembra, smo za vas pripravili kar 3 okrogle mize:

  • Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje, kjer bodo sodelovali predstavniki Stanovanjskega sklada RS, Ministrstva za okolje in prostor ter strokovne skupine, ki pripravlja stanovanjsko zakonodajo;
  • Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji s predstavniki Ministrstva za finance,  Geodetske uprave RS in lokalnih skupnosti;
  • Priložnosti nedokončanih nepremičninskih projektov, kjer bodo sodelovali predstavniki stečajnih upraviteljev, investitorjev, lokalnih skupnosti ter Ministrstva za okolje in prostor, za sodelovanje pa se dogovarjamo tudi z DUTB;

  predstavili pa bomo tudi novo Kolektivno pogodbo dejavnosti poslovanja z nepremičninami, ki je bila podpisana 9. septembra.

   

   

  V petek 11. novembra, pa bo delo potekalo v 4 sekcijah:

  • Sekcija za upravljanje z nepremičninami, kjer se bodo upravniki nepremičnin podrobneje seznanili s prihajajočimi spremembami stanovanjske zakonodaje, certifikatom Zaupanja vreden upravnik, spremembami Pravilnika o delitvi stroškov za toploto, pravili ravnanja z osebnimi podatki, vlogo upravnika pri investicijskih projektih,težavami z jamstvi za vloge nad 100.000€ ter vlogo upravnika pri investicijskih projektih na stavbah z več posameznimi deli;   
  • Sekcija za promet z nepremičninami, kjer bodo predvsem nepremičninski posredniki razpravljali o najemu s kasnejšim odkupom in drugih inovativnih pristopih na slovenskem nepremičninskem trgu, prenovi Zakona o nepremičninskem posredovanju, vzpostavitvi registra zarubljenih nepremičnin in o izkoriščanju potenciala prevelikih enostanovanjskih hiš s spremembo v dvo ali več stanovanjske;
  • Stanovanjska sekcija, ki je namenjena v glavnem stanovanjskim skladom in lokalnim skupnostim. V prvem delu bodo skupaj s Sekcijo za promet z nepremičninami obravnavali najem z možnostjo kasnejšega odkupa in druge inovativne pristope na slovenskem nepremičninskem trgu, nadaljevali z obravnavo predvidenih sprememb Zakona o stvarnem premoženju, programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj ter ostalih projektov SSRS in se seznanili z načini reševanja stanovanjske problematike v romskih naseljih;
  • Sekcija za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin, ki je sicer namenjena ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, bo na začetku namenjena razpravi o nepremičninskih evidencah, udeleženci pa bodo obravnavali tudi prenovo modelov množičnega vrednotenja nepremičnin in obravnavali uporabo nekaterih najpomembnejših modelov v praksi  (za stavbna in gozdna zemljišča ter turistične nepremičnine). 


  Na priloženi povezavi si lahko ogledate podrobnejši program in kotizacijo.

  Vabimo vas, da si ogledate program posveta

  V letošnjem letu smo znižali enodnevno kotizacijo, ki po novem znaša 160,00€+DDV ter povišali nekatere popuste.

  Več informacij o kotizaciji in popustih

  PRIJAVNICA 

   

  Kontakt: GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, t: 01 58 98 240, e: zpn@gzs.si.

  Arhiv: Program 27. posveta Poslovanje z nepremičninami

  Arhiv: Program 27. posveta Poslovanje z nepremičninami


  Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas - program

   

  Pri pripravi programa so v programskem odboru sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo in Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije. Skupaj smo pripravili izjemno zanimiv, strokoven in aktualen program, ki bo pritegnil številne akterje z nepremičninskega področja, pa tudi tiste, ki se s poslovanjem z nepremičninami neposredno ne ukvarjajo, a so z nepremičninami povezani drugače (bodisi so lastniki bodisi najemniki nepremičnin ali pa z nepremičninami delajo - ocenjevalci vrednosti, sodni izvedenci, načrtovalci in razvijalci projektov, računovodje, ipd.). Program je letos še posebej zanimiv zaradi številnih aktivnosti, ki na nepremičninskem področju potekajo na normativni, torej zakonodajni, ravni.

  Prvi dan, bo že po tradiciji namenjen aktualnim splošnim temam. Pripravili bomo tri okrogle mize :

  Izvajanje stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje, kjer bodo sodelovali predstavniki Stanovanjskega sklada RS, Ministrstva za okolje in prostor ter strokovne skupine, ki pripravlja izhodišča za novo stanovanjsko zakonodajo.

  Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji, v okviru katere bodo predstavniki Ministrstva za finance predstavili načrte in aktivnosti predvsem v zvezi s spremembo sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in uvedbo novega davka na nepremičnine, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor pa bo predstavil sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ, ki so namenjena vsem občinam.

  Priložnost nedokončanih nepremičninskih projektov, kjer bomo s predstavniki stečajnih upraviteljev, Ministrstva za okolje in prostor, DUTB, investitorjev, stanovanjskih skladov in lokalnih skupnosti spregovorili o ovirah in priložnostih, ki jih za razvoj slovenskega nepremičninskega trga in gospodarstva nasploh predstavljajo nedokončani nepremičninski projekti.

  V petek, drugi dan posveta, pa bo delo potekalo v štirih sekcijah:

  Stanovanjski sekciji, ki je namenjena v glavnem stanovanjskim skladom in lokalnim skupnostim. V prvem delu bodo skupaj s Sekcijo za promet z nepremičninami obravnavali najem z možnostjo kasnejšega odkupa, spremembe pri ravnanju s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016-2020, posebnosti reševanja stanovanjske problematike v romskih naseljih in program zagotavljanja stanovanj za mlade ter se seznanili s stanjem na trgu neprofitnih stanovanj kot rezultatom dosedanje najemne politike v državi.

  Sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin, ki je sicer namenjena ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, bodo pa udeleženci na začetku spregovorili o nepremičninskih evidencah ter o prenovi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin in posebej predstavili uporabo posameznih modelov v praksi (za stavbna in gozdna zemljišča ter turistične nepremičnine.

  Sekciji za promet z nepremičninami, na kateri bodo predvsem nepremičninski posredniki razpravljali o najemu s kasnejšim odkupom, prenovi Zakona o nepremičninskem posredovanju, nujnosti vzpostavitve registra zarubljenih nepremičnin za potrebe prometa z nepremičninami, možnosti sodelovanja nepremičninskih posrednikov v stečajnih prodajah in o izkoriščanju stanovanjskega potenciala prevelikih enostanovanjskih hiš.

  Sekciji za upravljanje z nepremičninami, kjer se bodo predvsem upravniki nepremičnin podrobneje seznanili s prihajajočimi spremembami zakonodaje na področju upravljanja z nepremičninami, Certifikatom zaupanja vreden upravnik, Pravilnikom o delitvi stroškov za toploto, posebnostmi ravnanja z osebnimi podatki pri upravljanju večstanovanjskih stavb, vlogo upravnika pri investicijskih projektih na stavbah z več posameznimi deli ter težavami z jamstvi za bančne vloge nad 100.000€.

  Podrobnejši program, ki ga tudi sproti dopolnjujemo, je na voljo na povezavi.

  Posvet Poslovanje z nepremičninami je največji nepremičninski dogodek pri nas in vsako leto pritegne številne udeležence, ki na posvetu dobijo veliko koristnih informacij in znanj, pa tudi novih kontaktov in poslovnih priložnosti. Da na koncu ne bo ostalo samo pri ugotovitvah in predlogih pa bomo letos zbrali vse dobre ideje in predloge ter jih oblikovali v Zaključke s posveta, ki jih bomo 21. novembra letos, na posebnem dogodku PortorožopoPortorožu v Ljubljani, predali resornim ministrom in predstavili javnosti. 

  AKCIJA - posebna ugodnost za prijave in plačila do vključno 10. oktobra 2016.


  PROGRAM                                                                 PRIJAVNICA