Novice


Arhiv: Sklepanje najemnih razmerij za poslovne prostore

Arhiv: Sklepanje najemnih razmerij za poslovne prostore

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 90/21; SZ-1E) je prenehal veljati Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz leta 1974, s čimer je na področju najemnih razmerij za poslovne prostore zazevala določena pravna praznina. Za urejanje novih najemnih in zakupnih razmerij za poslovne stavbe in poslovne prostore, se tako od dneva uveljavitve SZ-1E uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika, ki pa je v tem delu kljub vsemu bolj splošen in potreben dopolnitve....

Sporočilo za javnost: Na nepremičninskem trgu se pojavljajo nove oblike prevar

Sporočilo za javnost: Na nepremičninskem trgu se pojavljajo nove oblike prevar

Na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo bili obveščeni, da na trgu ponovno prihaja do zlorab, predvsem pri najemnih pravnih poslih s stanovanjskimi nepremičninami. Nakazila varščin za »zagotovitev« prednosti pred ostalimi najemniki, ne da bi potencialni najemnik stanovanje sploh videl, le na osnovi (lažnega) oglasa in telefonskega kontakta so se že dogajala. Tokrat pa je goljuf za potrditev verodostojnosti svoj lažni profil nadgradil celo z zagotovilom, da za varnost posla skrbi nepremičninska družba. Ponaredil je dokumentacijo in jo opremil s celostno podobo verodostojne agencije.

Nova ugodnost za člane ZPN - onOffice

Nova ugodnost za člane ZPN - onOffice

Z veseljem vas obveščamo, da smo z onOffice d.o.o. sklenili dogovor o poslovnem sodelovanju na podlagi katerega ste člani ZPN poleg dodatne možnosti trženja nepremičnin in upravljanja z njimi, upravičeni do nekaterih ugodnosti, in sicer: - 6 mesečne brezplačne uporabe aplikacije onOffice - 30% popusta pri sklenitvi pogodbe o najemu aplikacije onOffice je posebej za nepremičninske posrednike prilagojena programska oprema (CRM), ki poenostavi vsakodnevno poslovanje in komunikacijo s strankami ter z več kot 150 nepremičninskimi portali. Več o tem si lahko preberete na njihovi spletni strani: www.onoffice.si

Arhiv: Obvezno testiranje za nepremičninske posrednike ni predvideno

V Odloku o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je bil v petek 20.8. objavljen v Uradnem listu RS, št. 132/21 in je začel veljati 23.08.2021, nepremičninsko posredovanje ni navedeno med gospodarskimi dejavnostmi (v 2. členu) za katere veljajo posebne omejitve. To pomeni, da obveznosti testiranja trenutno ni.

Arhiv: Z brošuro o nepremičninskem posredovanju v osveščanje potrošnikov

Arhiv: Z brošuro o nepremičninskem posredovanju v osveščanje potrošnikov

Člani ZDNP že leta ugotavljajo, da potrošniki niso najbolje seznanjeni z vlogo in pomenom strokovnjakov nepremičninskega posredovanja in s tveganji, ki jih lahko prinašajo nepremičninski posli. Na podlagi številnih vprašanj in odzivov smo ugotovili , da imajo potrošniki težave tudi, ko se odločajo za izbiro nepremičninske družbe, kateri bi zaupali izvedbo posameznega posla. V letu 2020 smo zato na združenju začeli pripravljati posebno brošuro.

Arhiv: Brošura: Nepremičninski posrednik

Arhiv: ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Arhiv: ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1 praksi. Udeležba na seminarju velja tudi kot redno letno usposabljanje oziroma izobraževanje, ki se zahteva z določbo 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.)

Arhiv: Zavarovalni produkt ZDNP - 25% bonus za preteklo zavarovalno leto

Arhiv: Zavarovalni produkt ZDNP - 25% bonus za preteklo zavarovalno leto

Vse nepremičninske družbe, ki so na podlagi omenjene krovne pogodbe sklenile zavarovalne police, imajo v skladu s pogodbenimi določbami od leta 2020 tudi pravico do udeležbe Bonusa na poslovno tehničnem rezultatu. Zavarovalnica tako najkasneje do 30.01. vsako leto zavarovalnemu posredniku (torej družbi KRIK AKSUM d.o.o.) posreduje izračun bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat za preteklo zavarovalno leto in ga zavarovalnica zavarovalcem izplača do 15.03.

Arhiv: Obvezno testiranje za nepremičninske posrednike

Arhiv: Obvezno testiranje za nepremičninske posrednike

Člane ZDNP obveščamo, da nas je članica opozorila na odgovor, ki ga je v zvezi z obveznim testiranjem nepremičninskih posrednikov prejela od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na vprašanje, če je testiranje obvezno tudi za zaposlene, ki poslujejo samo na daljavo oziroma samo s pravnimi osebami, so ji namreč z ministrstva odgovorili, da je pogoj testiranja izvajalca storitve "zahtevan za vse izvajalce (tisti, ki imajo neposreden stik s stranko, tisti, ki npr. polnijo police, pripravljajo prostore...)".