Novice


Zavarovalni produkt za nepremičninske posrednike

V letu 2017 smo se na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje odločili, da bomo po zgledu nekaterih drugih stanovskih organizacij, ekskluzivno za člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami, na zavarovalnem trgu izvedli aktivnosti z namenom pridobitve najugodnejše ponudbe za zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz pisarniške dejavnosti in poklicne odgovornosti nepremičninskega posrednika, kar zahteva že določba 6. člena veljavnega Zakona o nepremičninskem posredovanju. Ta določa, da mora nepremičninska družba pred začetkom opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovati in imeti ves čas opravljanja dejavnosti posredovanja v prometu z nepremičninami zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 150.000 evrov za posamezen zavarovalni primer oziroma od 350.000 evrov za vse zavarovalne primere v posameznem letu. Več informacij in povezava do kalkulatorja za izračun zavarovalne vsote >>

ZBIRKA gradbenih in uporabnih dovoljenj

ZDNP - Združenje družb za nepremičninsko posredovanje je v sodelovanju s 100kvadratov d.o.o. na spletnem portalu www.100m2.si vzpostavila ZBIRKO gradbenih in uporabnih dovoljenj.

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno najbolj aktualnima temama: Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR in Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1.

Arhiv: Gradbena zakonodaja za nepremičninske posrednike

Arhiv: Gradbena zakonodaja za nepremičninske posrednike

Naročilo dodatnih izvodov Kodeksa dobrih poslovnih običajev

Maja 2017 je Zbor članov ZDNP sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Kodeks je vse od sprejema avgusta 2011 vztrajno pridobival na prepoznavnosti in lahko rečemo, da podpisnikom resnično predstavlja bistveno prednost na trgu v prometu z nepremičninami.

Arhiv: Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju v javni obravnavi

Arhiv: Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju. Rok za oddajo pripomb je 17. julij 2017. Prosimo vas, da osnutek predloga zakona predloga zakona pogledate in nam do torka, 27. junija 2017 na zpn@gzs.si posredujete svoje pripombe. Prosimo vas, da zaradi lažjega oblikovanja skupnih pripomb, svoje pripombe oblikujete tako, da bo jasno razvidno na kateri člen se nanašajo.

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike,  08.06.2017

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike, 08.06.2017

Pripravite se na obisk inšpektorja Informacijskega pooblaščenca. Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) s poudarkom na vidikih, ki zanimajo nepremičninske posrednike. Prav tako bodo slušatelji seznanjeni z nekaterimi novostmi na področju varstva osebnih podatkov, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov. Za zaključek seminarja pa še kako se spopasti s stresom in izgorelostjo.

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) s poudarkom na vidikih, ki zanimajo nepremičninske posrednike. Prav tako bodo slušatelji seznanjeni z nekaterimi novostmi na področju varstva osebnih podatkov, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov. Za zaključek seminarja pa še kako se spopasti s stresom in izgorelostjo.

Arhiv: Izobraževalni seminar ZDNP za nepremičninske posrednike

Arhiv: Izobraževalni seminar ZDNP za nepremičninske posrednike

Na izobraževalnem seminarju se boste s pomočjo praktičnih primerov seznanili z najpogostejšimi kršitvami, ki jih je moč zaznati pri delu nepremičninskih posrednikov. Opozorili vas bomo na pasti in ponudili rešitve. Osvežili boste dosedanje znanje in pridobili nove informacije, tako da boste posel posredovanja opravljali v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in veljavno zakonodajo ter v zadovoljstvo tako naročitelja kot tretje osebe, vse s ciljem pravne varnosti udeležencev in tudi nepremičninske družbe in njenih posrednikov. Znanja in veščine, ki bodo predstavljene bodo nepremičninski posredniki lahko takoj uporabili pri svojem delu. Na koncu pa še zanimivo predavanje Kako osvojiti "jezike" različnih strank.

Arhiv: Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas

Arhiv: Največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek pri nas

27. posvet poslovanje z nepremičninami, 10. in 11. november 2016 14 soorganizatorjev * 28 zanimivih in strokovnih tematik * 58 sodelujočih strokovnjakov * že več kot 200 prijavljenih * 22 sponzorjev NE ZAMUDITE, ker >>