Novice


Arhiv: Povzetki okrogle mize v Mariboru: Energetska izkaznica: od teorije zakona do praktičnih primerov

Datum: torek, 8. april  2014

Kraj: Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, Maribor

Število udeležencev: 45 udeležencev

Sodelujoči: Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,  dr. Marjana Šijanec  Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK,  Matjaž Valenčič, neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic, Vera Zevnik, predsednica UO Združenja upravnikov nepremičnin GZS -ZPN,  Branko Potočnik, predsednik UO ZDNP in Igor Knez, predstavnik pravne službe GZS

Moderator: Vasilij Krivec, FinBizMedia d.o.o.

Glavni poudarki iz razprave:

Najprej povzemimo glavne poudarke, ki so bili na mariborski okrogli mizi povsem identični, kot na ljubljanski.

Energetski zakon zakona določa izdelavo energetske izkaznice. Ker se je obveznost izdelave energetske izkaznice od vseh lastnikov stanovanjskih nepremičnin prenesla le na lastnike, ki prodajajo ali za več kot leto dni oddajajo stanovanja, se bo lahko močno znižala njihova likvidnost, kar je še dodaten udarec slovenskemu nepremičninskemu trgu.

Najbolj skrbi, da veliko lastnikov, ki bo želelo prodati ali oddati svojo nepremičnino sploh ne bo moglo pridobiti energetske izkaznice le za njihovo enoto. Zato bodo prepuščeni dobri volji drugih lastnikov, ki morajo za izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo podali soglasje za izdelavo in plačilo. To pomeni, da se bo prodaja najmanj zavlekla, v določenih primerih pa bo brez tveganja za plačilo kazni, nemogoča. Vse to pomeni tudi manj prometa, kar lahko zelo, poslabša poslovni izid slovenskih nepremičninskih družb.

Tako predstavniki ministrstva, imetniki licenc za izdelavo energetskih izkaznic, predstavniki ZRMK  kot nepremičninske družbe se zavedajo, da bo treba to težavo rešiti, možnih pa je več poti. Prva je priprava podzakonskih aktov (pravilnikov), prek katerih bo moč urediti postopke, da se bo energetska izkaznica lahko izdala za posamezno stanovanje v večstanovanjskem objektu, hkrati pa po ustrezala vsem zahtevam, ki jih prinaša zakon in evropska direktiva. Prek sprememb stanovanjskega zakona bi lahko določili bolj enostaven in hitrejši način za izdelavo energetske izkaznice za celotno stavbo.

Na Mariborskem dogodku se je jasno izpostavil poziv za predloge nepremičninskih agencij, ki jih bodo upoštevali pri sprejemanju podzakonskih aktov. Zato predsedstvo Združenja družb za nepremičninsko posredovanje – ZDNP poziva vse nepremičninske agencije, da jim posedujejo predloge,  s katerimi bi lahko poenostavili postopke pridobivanja energetskih izkaznic. Predstavniki združenja bodo najprej sprejemali predloge in pobude svojih članov, oblikovali izhodišča za izdelavo podzakonski aktov in tudi aktivno sodelovali pri njihovem oblikovanju.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo namreč prek ekspertnih skupin pripravilo podzakonske akte, ki bodo natančno določili pravila za izdelavo energetskih izkaznic, kot jih zapoveduje energetski zakon. Pri tem bodo upoštevali tudi predloge zainteresirane strokovne javnosti in interese različnih panog, tudi nepremičninskih posrednikov.

Edino kar je ta trenutek jasno, so prehodna obdobja. Po veljavni zakonodaji že velja obveznost pridobitve energetske izkaznice za prodajo ali oddajo (leto dni ali več) stanovanjskih nepremičnin. Vendar pa lahko do konca marca 2015 promet poteka kot do sedaj, saj prodaje ali oddaje brez energetske izkaznice ne bo nihče sankcioniral. Enako je z oglaševanjem prodajanih nepremičnin v medijih, s tem da prehodno obdobje neha veljati z 31. decembrom 2014.

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje je predstavilo tudi nekatere rešitve, s katerimi bodo nepremičninske družbe svoje stranke pisno obveščale o obveznosti glede energetskih izkaznic in se tako zaščitile pred globami, ki jih predvideva ZNPosr.

 

Nekaj foto utrinkov iz okrogle mize v Mariboru:

Fotogalerija