Novice


Arhiv: Dopolnitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

 Zbor članov ZDNP je na svoji dopisni seji, dne 7. februarja 2013, sprejel naslednje

dopolnitve

Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami:

1. člen

Točka 55. Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»55. V prepričanju, da hitri in učinkoviti postopki  reševanja sporov vzpostavljajo zaupanje v poslovna razmerja,  bodo nepremičninske družbe praviloma v pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, kadar pogodbe sklepajo s pravnimi osebami, vključevale določbo o reševanju sporov z arbitražo, pomiritvijo in posredovanjem (konciliacijo in mediacijo) pri Stalni arbitraži pri GZS.

2. člen

Točka 56. Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»56. V ta namen bodo nepremičninske družbe svojim strankam že pri sklepanju pogodb s pravnimi osebami predlagale, da  v  pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami vključijo:

  • tipizirano arbitražno klavzulo in/ali?
  • tipizirano klavzulo o posredovanju (mediacija in konciliacija).«

3. člen

Vsa ostala določila Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ostajajo nespremenjena.

 

Ljubljana, 7. februar 2013

Fotogalerija