Novice


Arhiv: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nas je obvestilo, da je v podpisu pri ministru Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov, ki bo predvidoma objavljen v Uradnem listu 10. junija 2013, veljal pa bo od 1.7.2013 dalje.

Po novem bodo morali podatke v ETN poslati:

  • Davčna uprava RS
  • Prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle, lizingodajalci iz pogodb za finančni najem nepremičnin
  • Najemodajalci, ki so lastniki stavb ali delov stavb
  • Najemodajalci, ki so upravljalci stavb ali delov stavb v lasti RS
  • Upravniki večstanovanjskih stavb ali poslovnih prostorov za dele stavb v solastnini

Šele z začetkom uporabe prilagojene ETN preneha obveznost poročanja v ETN za nepremičninske družbe. NPD morajo podatke o kupoprodajnih in najemnih pogodbah, pri katerih so sodelovale do vključno 30.6.2013, poslati v ETN po doslej veljavnem načinu do 15.7.2013.

Prilagamo obvestilo Ministrstva in

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija