Novice


Arhiv: Poročilo s srečanja nepremičninskih posrednic in posrednikov ljubljanske regije

Na pobudo nekaterih nepremičninskih posrednikov po boljšem sodelovanju med posredniki in agencijami, se je v četrtek 21. februarja 2013, na GZS zbralo skoraj 40 nepremičninskih posrednic in posrednikov iz ljubljanske regije.

Seznanili so se z dosedanjim delom GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami (ZPN) in Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) ter načrti za letošnje leto.

Največ pozornosti so namenili vzorcem dokumentov, ki jih   posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju in jih je pripravila delovna skupina ZDNP v sodelovanju s Pravno službo GZS. Vsi dokumenti so zastavljeni tako, da upoštevajo vse trenutno veljavne pravilnike in zakone.

Trenutno so na voljo:

-splošni pogoji poslovanja

-pogodba o posredovanju pri prodaji in pogodba o posredovanju pri najemu

-dogovor o pravnem poslu

-dogovor o hrambi denarnih sredstev

-dogovor o hrambi listin

-primopredajni zapisnik za rabljene nepremičnine in za novogradnje

-soglasje za osebne dokumente in soglasje za osebne dokumente – žig.

Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo vse dokumente in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta na zaprtih spletnih straneh, medtem ko za ostale to ne velja in si morajo posamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov bomo predstavili na posebnih izobraževanjih, predvidoma že konec meseca marca.

Na koncu so se vsi strinjali, da so take oblike sodelovanje med nepremičninskimi posredniki, nepremičninskimi družbami in ZPN - ZDNP zelo koristne in potrebne. Le tako bomo vsi skupaj največ pripomogli k doseganju skupnih ciljev, to je dvigu kakovosti storitev nepremičninskega posredovanja in s tem tudi ugledu dejavnosti ter posledično povečanju števila uporabnikov storitev nepremičninskih posrednikov. 

 

 

Fotogalerija