Novice


Arhiv: UO ZDNP o spremembah in dopolnitvah Zdoh

Upravni odbor Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je na 4. seji dne 17.11.2015 obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki je bil na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije objavljen dne 10.11.2015 in v zvezi s tem sprejel naslednje

SKLEPE

1.       

Popolnoma nesprejemljivo je, da se zakon s tako pomembnimi posegi v davčni sistem sprejema po nujnem postopku.

 

2.       

Predlagana sprememba 153. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) pomeni retroaktiven poseg v pridobljene pravice in je iz tega razloga v nasprotju z določbo 155. člena Ustave Republike Slovenije.

 

3.       

Odločno nasprotujemo tudi ostalim nepremišljenim rešitvam, ki jih vsebuje navedeni predlog zakona, in sicer predvsem:

 

-        odpravi oprostitve za plačilo davka od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 20 letih imetništva (prvi odstavek 96. člena Zdoh-2) ter

 

-        odpravi regresivne lestvice za določitev stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala in s tem določitvi enotne stopnje v višini 25% (drugi odstavek 132. člena ZDoh-2).

 

4.       

Iz navedenih razlogov od Ministrstva za finance pričakujemo, da predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini nemudoma umakne.

Fotogalerija