Novice


Arhiv: Najemna razmerja in najemniški trg, izobraževalni seminar ZDNP


ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je v praksi poslovanja nepremičninskih družb zaznalo interes in vedno več pomembnih odprtih vprašanj na katera bomo poskušali odgovoriti na tem izobraževanju:

 • Kakšna je trenutna materialno pravna ureditev najemnega razmerja po SZ-1 IN ZPSPP ter splošne značilnosti najemne pogodb (narava obligacije, ročnost, obličnost, veljavnost ne glede na vpis v ZK kot izjema od načela ZK, odpovedni rok ter pogoji in izjeme).
 • Praksa komisije ZDNP za presojo kršitev kodeksa – na tem področju.
 • Kako uveljaviti pravice in obveznosti iz najemnih razmerij v sodnih in izvršilnih postopkih (izterjava terjatev iz naslova najemnin, tožbe in izvršbe najemodajalcev in najemnikov, nalogi za izpraznitev…).
 • Kakšna je notarska praksa – prednosti in posebnosti pri sklepanju najemnega razmerja v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa po Zakonu o notariatu.
 • Kam gre razvoj in kakšna je donosnost najemnega trga. 
 • Prodaja nepremičnine investitorjem za potrebe oddajanja in primeri iz prakse. 
 • Upravljanje takšne nepremičnine za investitorja.
 • Davčne in druge obveznosti investitorja.

PROGRAM

08.30 – 09.00    Sprejem udeležencev in registracija
09.00 – 10.00    Materialno pravna ureditev najemnega razmerja
                               Robert Geisler, Urša Lapajne Geisler s.p
10.00 – 10.20    Odmor za kavo 
10.20 – 11.50    Uveljavljanje pravic in obveznosti iz najemnih razmerij v sodnih in izvršilnih postopkih
                             Jernej Mlinarič, odvetnik 
11.50 – 12.20    Vprašanja udeležencev in odgovori iz prakse
                            Robert Geisler, Jernej Mlinarič
12.20. – 12.50   Odmor z malico 
12.50 – 14.20    Najemna razmerja v notarski praksi
                              Marjana Tičar Bešter, notarka
14.20 – 15.20    Razvoj in donosnost najemnega  trga
                              Thomas Krelj, FESST d.o.o.

 

PREDAVATELJI 

 

Robert Geisler, univ. dipl. prav.,  je član Upravnega odbora GZS–Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Upravnega odbora ZDNP–Združenja družb za nepremičninsko posredovanje ter predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa. Z nepremičninsko stroko se ukvarja že drugo desetletje. V letih 2012/13 je opravljal funkcijo samostojnega pravnega svetovalca v Pravni službi GZS. Je član več strokovnih skupin za spremembe zakonodaje in novega Kodeksa ter vzorčnih dokumentov ZDNP in avtor več strokovnih publikacij ter večletni predavatelj na posvetu v Portorožu.


Jernej Mlinarič,
odvetnik in partner v odvetniški družbi Gregorovič – Pungartnik, o.p. - d.o.o., diplomiral je na Pravni fakulteti v  Mariboru in je odvetnik od  l. 2008 dalje. 

Marjana Tičar Bešter
, notarka iz Škofje Loke in članica Notarske zbornice Slovenije. 

Thomas Krelj
, direktor nepremičninske družbe FESST d.o.o. in član Upravnega odbora ZDNP – Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. 

 

PRIJAVE IN KOTIZACIJA

 • Člani ZPN in ZDNP pri GZS: 40,00€+DDV
 • Ostali udeleženci: 60,00€+DDV

Vsakemu tretjemu in nadaljnjim udeležencem iz istega podjetja, se prizna -20% popust na kotizacijo za izvedbo seminarja. DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Cena zajema udeležbo na dogodku, gradiva in postrežbo med odmoroma.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem: 

- po elektronski pošti: zpn@gzs.si
- e-prijavnica 
 

Kotizacijo nakažite do dveh dni pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Na podlagi plačila kotizacije vam bomo izstavili račun.

KJE in KDAJ

Izobraževalni seminar bo potekal v poslovni stavbi CPU, Kardeljeva ploščad 27a (vhod z Dimičeve), v Ljubljani, s pričetkom ob 9.00 uri. 

Vsi udeleženci imate možnost brezplačnega parkiranja v garaži GZS in/ali na zunanjem parkirišču pri poslovni stavbi CPU do zasedenosti.

 

DODATNE INFORMACIJE 

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, telefon 01/58 98 240, Boštjan Udovič  ali Vida Logar; e-pošta: zpn@gzs.si 


VABILO K VČLANITVI V ZDNP

Nečlani lahko izkoristijo posebno ugodnost in članski popust na kotizacijo v primeru, da ob nakazilu znižane kotizacije in poslani prijavnici na seminar pošljejo tudi podpisano pristopno izjavo v ZDNP, ki jo pridobijo na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Včlanite-se 

Novi člani pri tem prejmemo širok nabor ugodnosti: 

 • pravica do znižane članske kotizacije za izobraževalne seminarje, 
 • brezplačni vzorčni dokumenti ZDNP: člani prejmejo vse vzorčne dokumente, ki so potrebni za zakonito in pravilno poslovanje v odprti elektronski obliki z vsemi posodobitvami dokumentov – seznam dokumentov je objavljen na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članske-strani/Dokumentacija-za-poslovanje-nepremičninskih-družb 
 • pravico do uporabe značke »Pri nas spoštujemo Kodeks«: značka v elektronski obliki in kot nalepka za izložbe in vhod. Z značko člani izkazujejo, da spoštujejo Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in jo lahko uporabijo pri svojem poslovanju in pravnem prometu ter na svojih spletnih straneh in korespondenci, 
 • posebno slovesno potrdilo o spoštovanju Kodeksa: ki ga lahko izobesijo zraven splošnih pogojev in cenika ter objavijo na spletnih straneh, 
 • pravica do uporabe logotipov: Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje in Kodeksa, 
 • dostop do članskih strani in dnevnega pregleda tiska (klipinga) ter prejema e-novic
 • strokovna pomoč ZDNP in skupnih služb GZS: člani imajo možnost, da brezplačno koristijo pomoč pri svojem poslovanju, tako strokovne službe ZPN, kakor tudi skupnih služb, kot na primer Pravne službe GZS in Infopike, 
 • veliko drugih ugodnosti članstva: več o tem na naslovu http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Storitve-za-člane

 

Sponzorja dogodka

   

Fotogalerija

Obrazec za prijavo