Novice


Arhiv: Izobraževalni seminar ZDNP, 15.09.2016

VABILO

NA IZOBRAŽEVALNI SEMINAR

ZA NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE 

 

·       Spremembe novele Zakona o kmetijskih zemljiščih

·       Kako izboljšati tehniko prodaje

·       Pomen fotografij v oglaševanju in trženju

·       Joga, učinkovit pot do sprostitve

 
Kdaj:  v četrtek, 15.09.2016, od 8.30 do 15.00 ure.
Kje: v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva  13, dvorana C v I. nadstropju

 PREDSTAVITEV DOGODKA 

Seminar je namenjen vsem, ki bi se želeli seznaniti z aktualnimi novostmi in spremembami v ureditvi poslov posredovanja in prometa s kmetijskimi zemljišči po noveli Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-E (Uradni list RS, št. 27/16), ki se navezujejo na delo nepremičninskega posrednika, vsem, ki jih zanima kako izboljšati tehniko prodaje in fotografije pri oglaševanju nepremičnin ter vsem, ki želijo stopiti v ospredje..

Da bomo znali pri svojem delu biti bolj zadovoljni, sproščeni in učinkoviti pa smo del seminarja namenili tudi skrbi za zdravje in se odločili za predstavitev osnov sproščanja in joge.

Pri ZDNP - Združenju družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami želimo, da bi na tem seminarju pridobili čim več znanj ter koristnih informacij, predvsem, pa boste prejeli odgovore na naslednje teme: 

·       kaj prinaša novela Zakona o kmetijskih zemljiščih,

·       širitev izjem, po katerih odobritev pravnega posla ni potrebna,

·       prilagoditev izjeme o odobritvi pravnega posla med solastniki,

·       skrajšanje postopkov odobritve pravnega posla,

·       razbremenitev strank v postopku,

·       zmanjšanje števila sporov v zvezi s pravilnim sprejemom ponudbe ter uzakonitev ostale poenotene sodne prakse,

·       kako izboljšati tehniko prodaje, učinkovita pridobitev zaupanja stranke,

·       sistematičen pristop k trženju nepremičnine,

·       psihologija ogleda bivalne nepremičnine,

·       kako pri fotografijah nepremičnin izstopati med ostalimi,

·       glavne napake pri fotografiji in značilnosti dobre fotografije,

·       fotografije, ki izstopajo in njihov pomen,

·       tehnike fotografiranja, in obdelava le teh,

·       kako ustvariti zdravo delovno okolje,

·       kako se sprostiti, za večjo učinkovitost in zadovoljstvo.

 URNIK SEMINARJA 


08.30 – 09.00   Sprejem udeležencev, registracija, kava in rogljiček

09.00 – 10.30   Kako izboljšati tehnike prodaje 
                               Tomaž Stanovnik, EKO SINERGIJA, Tomaž Stanovnik s.p.)

10.30 – 12.00   Pomen fotografij v oglaševanju in  trženju nepremičnin 
                              Rajko Bizjak, Zavod FAIR

12.00 – 12.30   Odmor za malico

12.30 – 13.15   Spremembe novele Zakona o kmetijskih zemljiščih 
                               Robert Geisler, Urša Lapajne Geisler s.p.

13.15 – 14.45   Joga za sprostitev 
                               Mateja Vodopivec, ZDRAVJE 365, Mateja Vodopivec s.p


 PREDAVATELJI DAVATELJI 

Robert Geisler, univ. dipl. prav.,  je član Upravnega odbora GZS–Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Upravnega odbora ZDNP–Združenja družb za nepremičninsko posredovanje ter predsednik Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa. Z nepremičninsko stroko se ukvarja že drugo desetletje. V letih 2012/13 je opravljal funkcijo samostojnega pravnega svetovalca v Pravni službi GZS. Je član več strokovnih skupin za spremembe zakonodaje in novega Kodeksa ter vzorčnih dokumentov ZDNP in avtor več strokovnih publikacij ter večletni predavatelj na posvetu v Portorožu.

Rajko Bizjak je profesionalni filmski in TV snemalec, ki se že več kot 40 let ukvarja s fotografijo in sodi med najbolj samosvoje fotografske ustvarjalce v slovenskem prostoru.  Poleg profesionalnega dela kot snemalec je tudi  predavatelj na Visoki šoli za fotografijo v Ljubljani, Visoki šoli za umetnost v Novi Gorici in Fakulteti za medije v Ljubljani. Njegova področja  so predvsem digitalna tehnologija , teorija barv in tehnologija in tehnika osvetljevanja. Deluje tudi kot mentor mladim avtorjem na Zvezi organizacij za tehnično kulturo in preko Zavoda FAIR kot koordinator in organizator dela  drugih uveljavljenih fotografov.

Tomaž Stanovnik, univ. dipl. ekon., spec. ZDT, med domačimi in tujimi podjetji je priznan team building trener, svetovalec, predavatelj. Trener za razvoj komunikacijskih, vodstvenih in prodajnih veščin, pri čemer v ospredje postavlja odnos do sebe in drugih, ter čustveno inteligentno komunikacijo. V zadnjih 12 letih je izvedel preko 3.000 ur osebnega coachinga in več kot 1.500 ur skupinskega coachinga, predavanj in delavnic.

Mateja Vodopivec, univ. dipl. ekon., odlična voditeljica delavnic za zdravo delovno mesto; ustvarjanje delovnega okolja, za bolj kakovostno življenje - promocija zdravja. Voditeljica pilatesa, joge, vadb za sproščanje.in bolj motivirani za delo

 KOTIZACIJA ZA POSAMEZNEGA UDELEŽENCA 


ČLANI ZDNP pri GZS-ZPN                                   OSTALI UDELEŽENCI
40,00 EUR + DDV                                                    70,00 EUR + DDV

za posameznega udeleženca                                 za posameznega udeleženca
iz istega podjetja, člana ZDNP                               iz istega podjetja, ki ni član ZDNP   

 Vsakemu tretjemu in nadaljnjim udeležencem iz istega podjetja, priznamo 20% popust na kotizacijo za udeležbo na seminarju.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacija vključuje udeležbo na dogodku in postrežbo med odmori.
 

 PLAČILO TER PRIJAVE IN ODJAVE 

Dodatne informacije

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, telefon 01/58 98 240, Boštjan Udovič  ali Vida Logar; e-pošta: zpn@gzs.si

Prijave in odjave

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:

 • po pošti: GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana
 • po e-pošti: zpn@gzs.si
 • z e-prijavnico 

Kotizacijo nakažite do dveh dni pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 5054.

Potrdilo o plačilu kotizacije prinesite s seboj! Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Na podlagi plačila kotizacije vam bomo izstavili račun.

 

 VABILO K VČLANITVI V ZDNP 

Nečlani lahko izkoristijo posebno ugodnost in članski popust na kotizacijo v primeru, da ob nakazilu znižane kotizacije in poslani prijavnici na seminar pošljejo tudi podpisano pristopno izjavo v ZDNP, ki jo pridobijo na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Včlanite-se

 Novi člani pri tem prejmemo širok nabor ugodnosti:

 •  pravico do znižane članske kotizacije za izobraževalne seminarje,
 • brezplačni vzorčni dokumenti ZDNP: člani prejmejo vse vzorčne dokumente, ki so potrebni za zakonito in pravilno poslovanje v odprti elektronski obliki z vsemi posodobitvami dokumentov – seznam dokumentov je objavljen na tem naslovu: http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članske-strani/Dokumentacija-za-poslovanje-nepremičninskih-družb,
 • pravico do uporabe značke »Pri nas spoštujemo Kodeks«: značka v elektronski obliki in kot nalepka za izložbe in vhod. Z značko člani izkazujejo, da spoštujejo Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami in jo lahko uporabijo pri svojem poslovanju in pravnem prometu ter na svojih spletnih straneh in korespondenci, 
 • posebno slovesno potrdilo o spoštovanju Kodeksa, ki ga lahko izobesijo poleg splošnih pogojev in cenika ter objavijo na spletnih straneh, 
 • pravico do uporabe logotipov: Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice za poslovanje z nepremičninami, Združenja družb za nepremičninsko posredovanje in Kodeksa, 
 • dostop do članskih strani in dnevnega pregleda tiska (klipinga) ter prejema e-novic
 • strokovno pomoč ZDNP in skupnih služb GZS: člani imajo možnost, da brezplačno koristijo pomoč pri svojem poslovanju, tako strokovne službe ZPN, kakor tudi skupnih služb, kot na primer Pravne službe GZS in Infopike,
 • veliko drugih ugodnosti članstva: več o tem na naslovu http://zdnp.gzs.si/vsebina/Članstvo/Storitve-za-člane 

MEDIJSKI SPONZOR

 

Fotogalerija

Obrazec za prijavo