Novice


Arhiv: Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike, 08.06.2017


ZDNP- Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-ZPN
vabi na izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike

v četrtek, 8. junija 2017, ob 9. uri, v prostorih GZS. 


Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili s trenutno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) s poudarkom na vidikih, ki zanimajo nepremičninske posrednike. Prav tako bodo slušatelji seznanjeni z nekaterimi novostmi na področju varstva osebnih podatkov, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov. Za zaključek seminarja pa še kako se spopasti s stresom in izgorelostjo.

Program

08.30 – 09.00 Prijava udeležencev
09.00 – 10.30 Varstvo osebnih podatkov za nepremičninske posrednike
mag. Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 12.30 Varstvo osebnih podatkov za nepremičninske posrednike 
mag. Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov 
12.30 – 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Stres in izgorelost
Andrej Pešec, univ. dipl. pol., vodja projekta Znanje za življenje

 

Iz vsebine izobraževalnega seminarja

Zakon o varstvu osebni podatkov (ZVOP-1):
• Osnovni pojmi (kaj je osebni podatek, kaj je obdelava osebnih podatkov, kdo so upravljavci, kdo so pogodbeni obdelovalci).
• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov.
• Namen obdelave osebnih podatkov in vprašanje sorazmernosti.
• Pravice strank: pravica do seznanitve in do izbrisa osebnih podatkov.
• Zavarovanje osebnih podatkov (fizično in tehnično zavarovanje, ukrepi, metode, pogoji).
• Biometrija (predvsem čitalci prstnih odtisov na vhodih).
• Videonadzor (parkirišč, dvorišč, vhodov, garaž, notranjosti).
• Posredovanje osebnih podatkov (komu, kdaj, pod kakšnimi pogoji).
• Iznos osebnih podatkov v tretje države.
• Evidence vstopov in izstopov.
• Nadzor interneta in elektronske pošte.
• Osebni podatki in trženje.
• Snemanje telefonskih klicev (pod kakšnimi pogoji).
• Uporaba GPS sledilnih naprav.
• Sankcije za kršitve zakona: opomini, globe (višina).

Ključne novosti, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Upoštevanje koncepta vgrajene zasebnosti, priprava ocene učinka, posvetovanje z nadzornim organom, uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov, sporočilo posamezniku o kršitvi varstva osebnih podatkov, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, kodeksi ravnanja, mehanizmi potrjevanja).

Stres in izgorelost
• - umetnost kvalitetne regeneracije
• - kaj vse vpliva na naše počutje in rezultate
• - kakšna je vloga čustev
• - odnosi in stres
• - najdi pravo ravnovesje v življenju
• - katere so skrivnosti genijev in najboljših vodij.

    

Predavateljimag. Matjaž Drev,
državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu. V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke s področja varstva osebnih podatkov. V preteklosti se je preizkusil v več vlogah, kot sistemski administrator, novinar in raziskovalec, zato k izzivom (ne)varnosti, nadzora in zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno.
Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju, ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi, s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo in nadzorom.
Sicer nastopa tudi kot predavatelj na različnih konferencah, nekaj časa je bil aktivni član Delovne skupine člena 29 v Bruslju, kjer je sodeloval pri izvajanju nadzora nad uporabo spletnih piškotkov.

Andrej Pešec, univ. dipl. pol.,
vodja projekta Znanje za življenje deluje kot predavatelj, mentor in coach, ukvarja pa se s proučevanjem odnosov, motivacijske filozofije, osebnostnega razvoja, "leadershipa" in modrosti. Vodil je že preko 500 seminarjev, redno pa sodeluje z več kot 100 zavodi iz Slovenije in tujine. Več o njem na spletni strani znanjezazivljenje.si in na facebook profilu Andrej Pešec, Znanje za življenje.


Kotizacije


70,00 EUR + DDV (85,40€ z DDV)
za posameznega udeleženca iz istega podjetja in vključuje udeležbo na sminarju, gradiva, postrežbo v odmoru. Gradivo bodo udeleženci prejeli na USB ključku.

Popusti

ČLANSKI:
- 30% za člane GZS-ZPN = 49,00€+DDV (59,78€ z DDV)
- 15% za člane GZS = 59,50€+DDV (72,59€ z DDV)
KOLIČINSKI
- 20% za drugega in vse nadaljnje udeležence iz istega podjetja

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.
Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun.

Prijava


Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dva delovna dneva pred seminarjem na naslednji način:

e-prijavnica

Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili ponudbo za plačilo kotizacije, ki jo poravnate najkasneje do 6.6.2017 na TRR GZS št.: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 2060-5054.

V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

Vsem, ki boste pravočasno plačali kotizacijo bomo, vsaj dan pred dogodkom, na e-naslov posredovali gradivo. 

Odjave


Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov zpn@gzs.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V primeru nepravočasne odjave, oz.neudeležbe pa že plačanih kotizacije nismo dolžni vrniti.  

Informacije


GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Vida Logar, telefon 01/58 98 240, e-pošta: zpn@gzs.si.  

Udeleženci izobraževalnega seminarja imajo možnost brezplačnega parkiranja do zasedbe mest v 1. garaži oziroma na zunanjem parkirišču GZS.

Dobrodošli na izobraževalnem seminarju za nepremičninske posrednike

 Fotogalerija