Novice


Arhiv: Naročilo dodatnih izvodov Kodeksa dobrih poslovnih običajev

Maja letos je Zbor članov ZDNP sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Čistopis Kodeksa je objavljen na spletni strani: https://zdnp.gzs.si/vsebina/Kodeks/Kodeks.

Pri pripravi novega Kodeksa  smo želeli, da bi bil bolj priročen, uporaben in cenovno ugoden, da bi ga lahko prejele vse vaše stranke. Kodeks je vse od sprejema avgusta 2011 vztrajno pridobival na prepoznavnosti in lahko rečemo, da podpisnikom resnično predstavlja bistveno prednost na trgu v prometu z nepremičninami. 

Prav zato smo pri novi podobi na zadnji strani pustili prostor za vaše kontaktne podatke, da se bodo stranke lažje obračale na vas.

                               

Z manjšim formatom in obsegom smo dosegli tudi nižje stroške tiska. Primer informativnega izračuna na podlagi zadnjega naročila za tisk 500 izvodov Kodeksa: 

Št.izvodov  cena/izvod  Skupaj brez DDV
 10      0,55 €*                       5,50 €
 20      0,55 €*
                   11,00 €
 30      0,55 €*                    16,50 €
 40      0,55 €*                    22,00 €
 50      0,55 €*                     27,50 €
 60      0,55 €*                     33,00 €
 70      0,55 €*                    38,50 €
 80      0,55 €*                     44,00 €
 90      0,55 €*                     49,50 €
 100      0,55 €*                     55,00 €
  * cena posameznega izvoda je odvisna od naklade.

** K temu je potrebno, ne glede na število naročenih izvodov, prišteti še manipulativne stroške v znesku 20,00€ + DDV pri čemer imajo člani ZPN in ZDNP 50% popust. 

E-NAROČILNICA


Za dodatne informacije smo vam na voljo po tel. 01 58 98 240 ali na zpn@gzs.si

 

Fotogalerija