Novice


Arhiv: Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

Vse od uveljavitve nove gradbene zakonodaje se vsi deležniki v prometu z nepremičninami, še posebej pa nepremičninski posredniki na trgu srečujete s težavami zaradi zaostrenih pričakovanj bank in notarjev. K temu je delno prispevalo tudi nerazumevanje nekaterih določb Gradbenega zakona. Kljub temu da v združenju podpiramo zaostrene zahteve v prometu z nepremičninami, ki bodo na srednji rok privedle do bolj urejenega pravnega in dejanskega stanja nepremičnin, pa smo prepričani, da bi se lahko te cilje doseglo z manj težavami in slabe volje.

Na pobudo Združenja družb za nepremičninsko posredovanje smo se že pred meseci vključili v razpravo namenjeno iskanju rešitev, ki bi vsaj na kratki rok omilile težave nepremičninskih družb oziroma njihovih strank. Žal nam na Ministrstvu za okolje in prostor še ni uspelo doseči takojšnje prilagoditve že delujočega Registra nepremičnin tudi za objavljanje podatkov o starejših gradbenih in uporabnih dovoljenjih, kar bi olajšalo tako položaj strank v prometu z nepremičninami kot samih upravnih enot, ki so v zadnjih mesecih zasute s postopki pridobivanja stare dokumentacije iz arhivov.

Že na začetku se je kot ena od idej pojavila možnost, da bi v okviru Zbornice za poslovanje z nepremičninami vzpostavili zbirko gradbenih in uporabnih dovoljenj, ki bi bila pod določenimi pogoji javno dostopna. Žal nam zaradi določenih tehničnih ovir te ideje do sedaj ni uspelo realizirati. V preteklem tednu pa smo na podlagi dogovora z družbo 100kvadratov d.o.o. takšno zbirko vzpostavili v okviru njihovega CRM programa za nepremičninske agencije (več o programu na spletni strani www.100m2.si). Zbirko smo tudi že dopolnili z vsemi do sedaj prejetimi dovoljenji, v bodoče pa jo bomo ažurno dopolnjevali, tako da bo vsem uporabnikom vsaj nekoliko olajšala njihovo delo.

Na letošnjem posvetu Poslovanje z nepremičninami smo ugotovili, da bi bila zbirka koristna tudi za ostale deležnike v panogi poslovanja z nepremičninami (upravniki, cenilci, …), zato bo pod enakimi pogoji dostopna tudi njim.

Dostop do zbirke je brezplačen, vendar omejen na člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami in tiste gospodarske subjekte, ki v zbirko prispevajo dovoljenja. Vsi upravičenci, ki že imajo uporabniški račun na spletni strani www.100kvadratov.si bodo lahko do zbirke dostopali s svojim obstoječim računom, vsem ostalim, tako članom ZPN kot tistim, ki bodo prispevali v zbirko dovoljenj, pa bomo poslali posebna uporabniška imena in gesla. Ažuren seznam dovoljenj v zbirki je objavljen na spletnih straneh ZPN.

Nova dovoljenja, ki jih v zbirki še nimamo, lahko posredujete na zpn@gzs.si in jih bomo v zbirko sproti dodajali. Na isti elektronski naslov se lahko obrnete tudi za dodatna pojasnila.

Fotogalerija