Novice


Pojasnilo zavarovalnega zastopnika glede zavarovanja nepremičninske odgovornosti

 

Zavarovalni zastopnik ZPN za zavarovanje nepremičninske odgovornosti je v zvezi z zavarovalnimi policami, ki so sklenjene na podlagi krovne pogodbe Zbornice za poslovanje z nepremičninami, na zavarovalnico Wiener Städtische naslovil vprašanji glede:

 

  • odobritve popusta za sklenjena zavarovanja članov v letu 2020, zaradi ukrepov prepovedi izvajanja dejavnosti COVID 2019 oziroma dveh epidemij v letu 2020 in
  • izračuna bonusa na dosežen poslovno tehnični rezultat.

V krovni pogodbi je namreč za situacije, kot je tokratna epidemija, že predvideno posebno določilo:

"Za zavarovanje odgovornosti zavarovalnica izvede poračun letne premije posameznega zavarovalca glede na dejansko dosežen promet zavarovalca na koncu zavarovalnega leta in prometom zavarovalca predhodnega koledarskega leta. Premijske stopnje oziroma premija se spreminja sorazmerno s spremembo, vendar le, če je sprememba večja ali manjša od 10%. Zavarovalnica izstavi račun/dobropis po potrjenem letnem poračunu s strani zavarovalca."

V začetku januarja 2021 bodo tako zavarovalci zaprošeni za posredovanje podatkov o dejansko doseženem prometu z namenom priprave morebitnega (potrebno je tudi upoštevati minimalno depozitno letno premijo) poračuna letne premije.

Takrat bo več znanega tudi o doseženem poslovno tehničnem rezultatu, od katerega bo odvisna višina bonusa na zavarovalne premije.

 

V primeru vprašanj vam je zavarovalni posrednik na voljo na spodnjih kontaktih.

 

Miroslav Zorec |Direktor (zavarovalni posrednik) |KRIK AKSUM Zavarovalno posredniška družba d.o.o.|  Brnčičeva ulica 41E | 1231 Ljubljana-Črnuče | M: 040/218-965 | T: 01/56-51-410 | F: 01/56-58-724 | Miro@krikaksum.si |http://www.krikaksum.si

Fotogalerija