Novice


Nepremičninsko posredovanje še vedno omejeno

Kljub številnim dopisom, s katerimi smo skušali pristojnim ministrstvom in vladi pojasniti, da je dejavnost nepremičninskega posredovanja bistveno manj tvegana kot nekatere druge dejavnosti, ki se lahko izvajajo, očitno naši argumenti niso zalegli, saj je nepremičninsko posredovanje od 24.12.2020 ponovno omejeno. Še vedno pa se lahko izvajajo storitve za pravne osebe in storitve, ki se lahko izvajajo na daljavo.

V več kot 2 mesecih dopisovanja nismo od pristojnih prejeli niti enega samega argumentiranega odgovora na naša, večkrat zastavljena, vprašanja. Tem vprašanjem smo ob koncu preteklega leta dodali še vprašanje, v čem je promet z nepremičninami, s spremljajočimi aktivnostmi, bolj tvegan, če v njem sodeluje nepremičninski posrednik, od istih aktivnosti, če jih izvajajo potrošniki sami. Iz podatkov FURS, ki smo jih pridobili v decembru, namreč nedvomno izhaja, da se, kljub sprejetim omejitvam, promet z nepremičninami nemoteno izvaja, le da pri njem ne morejo sodelovati nepremičninski posredniki, ampak aktivnosti izvajajo potrošniki sami.

Po našem mnenju, ki smo ga že večkrat tudi argumentirali, pa je to za širjenje okužb celo bistveno bolj tvegano. Poleg tega pa nepremičninske družbe ne morejo ustvarjati prihodkov, država se odpove potencialnemu davku na dodano vrednost, stranke pa so deležne bistveno slabše pravne varnosti, saj jim v postopku ne more pomagati strokovnjak.

S prizadevanji bomo nadaljavali, saj bi morala biti dejavnost nepremičninskega posredovanja, še posebej glede na nove podatke, sproščena tudi v zaostrenih epidemioloških razmerah.

Fotogalerija