Novice


Arhiv: Nepremičninsko posredovanje in inšpekcijski nadzor

Na ZPN smo želeli zaradi nekaterih zaskrbljujočih informacij v medijih in na socialnih omrežjih preveriti, če ste nepremičninski posredniki pri opravljanju dejavnosti v času omejitev, pod drobnogledom zdravstvenih inšpektorjev, kakor namigujejo nekatere objave o domnevno izvedenih nadzorih in izrečenih globah.

S tem namenom smo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ob koncu preteklega leta zaprosili za podatke o izvedenih nadzorih v jesenskem valu epidemije nad izvajalci storitev nepremičninskega posredovanja v zvezi s kršitvami določb odlokov o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom? Zanimalo nas je tudi koliko teh nadzorov so inšpektorji izvedli na podlagi prijav in koliko v okviru rednih nadzorov ter koliko je bilo v teh nadzorih izrečenih glob.

Iz odgovora Zdravstvenega inšpektorata, ki smo ga prejeli včeraj, 11.1.2021, izhaja, da sta bila v tem času nad izvajalci storitev nepremičninskega posredovanja, v zvezi z določbami odlokov o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, izvedena dva nadzora. Oba sta bila izvedena na podlagi prijave. Neskladnosti pa inšpektorji niso ugotovili. Primerov kršitev vladnih odlokov s strani izvajalcev storitev nepremičninskega posredovanja od septembra 2020 pa do danes tako zdravstveni inšpektorji ne beležijo, zato na tem področju tudi niso bile izrečene sankcije.

Iz prejetega odgovora nedvoumno izhaja, da so bile nekatere objave v medijih in na socialnih omrežjih neresnične in očitno namenjene zastraševanju ali podpihovanju nezadovoljstva. Očitno se kaže tudi, da ste nepremičninski posredniki, storitve, ki ste jih v tem obdobju izvajali, opravljali varno in v skladu z veljavnimi ukrepi. Ti podatki nas utrjujejo v prepričanju, da se da tudi v času veljavnosti omejitev ob upoštevanju priporočil in zaščitnih ukrepov, številne aktivnosti nemoteno izvajati.

Za dodatna pojasnila smo v strokovni službi ZPN še naprej na voljo.

Fotogalerija