Novice


Arhiv: Energetska izkaznica obvezna tudi pri več zaporednih najemnih pogodbah

Člane ZPN obveščamo, da je 18. novembra lani v veljavo stopil novi Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; ZURE). Ob tem velja posebej opozoriti na določbo sedmega odstavka 31. člena, ki se glasi: 

"Če je po poteku pogodbe o oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe v najem, ki je bila sklenjena za obdobje, krajše od enega leta, sklenjena ena ali več zaporednih pogodb o oddaji v najem z istim najemnikom, katerih neprekinjeni čas trajanja bi bil daljši kot eno leto, je lastnik dolžan predložiti energetsko izkaznico ob sklenitvi zaporedne pogodbe, s katero se skupna dolžina trajanja najema podaljša prek enega leta. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o oddaji v najem."


Posebno pozornost morajo navedeni določbi nameniti nepremičninski posredniki, da bi se izognili morebitnim očitkom s strani naročiteljev. V zvezi z izvajanjem omenjene določbe in predvidenimi ukrepi smo se z vprašanji obrnili tudi na Ministrstvo za infrastrukturo in promet RS in vas bomo z njihovimi podrobnejšimi pojasnili seznanili, takoj ko jih dobimo.

 

Še vedno pa velja, da energetske izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni treba predložiti pri:

  • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta;
  • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev;
  • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku;
  • izročitvi nepremičnine v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti na podlagi sklepa o izročitvi zapuščine, kadar ni dedičev;
  • prodaji nevzdrževanih, zapuščenih in dotrajanih stavb, ki se štejejo za neprimerne za uporabo ali prebivanje, zanje pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč.

Več >>

 

Fotogalerija