Novice


Arhiv: Predstavitev predloga Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in Ministrstvo za infrastrukturo vabita na brezplačen strokovni posvet Predstavitev predloga Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, v petek 2. septembra 2016

Arhiv: Sporočilo za javnost

Arhiv: Sporočilo za javnost

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je pripravilo predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju

Arhiv: Predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju

Skladno z zavezo Strokovna skupina ZDNP za zakonodajo na zaprtih straneh ZDNP objavlja Pobudo in strokovni predlog za sprejem novega Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), ki smo jo dne 23.5.2016 poslali na Ministrstvo za okolje in prostor. Ob tem poudarjamo, da gre za uvodni strokovni predlog, ki je rezultat dela strokovne skupine in bo v nadaljnjem postopku še predmet usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor.

Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

Izobraževalno delavnico: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika bomo izvedli v sredo 18. maja 2016. Podrobno bomo obdelali: vzdrževanje stavb, električne inštalacije, strelovode, vzdrževanje dvigal, zaščito pred požarom ter varovanje in videonadzor. Udeleženci prejmejo publikacijo Elektrotehniške zveze Slovenije: Upravljanje stavb in električna varnost.

Arhiv: Krepimo mednarodne povezave

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami na povabilo in v sodelovanju s Slovenskim nepremičninskim združenjem – FIABCI Slovenija s pomembno strokovno vlogo na mednarodni konferenci v Beogradu.

Arhiv: Program dela ZPN za obdobje 2016-2019

Upravni odbor ZPN je na svoji 4. seji, dne 24.03.2016, med drugim sprejel Program dela ZPN za obdobje 2016-2019.

Arhiv: Najemna razmerja in najemniški trg, izobraževalni seminar ZDNP

Izobraževalni seminar ZDNP: Najemna razmerja in najemniški trg, 22.03.2016 Seminar je namenjen predstavitvi trenutne problematike najemnih razmerij in najemniškega trga v Sloveniji, aktualne zakonodaje in smernic bodočega razvoja najemniškega trga. Dobili boste odgovore na vprašanja: na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju najemnih pogodb, kaj gre lahko narobe, kako se čim bolje zaščititi in kakšne donose nam lahko najemniški trg ponudi. Ugotavljamo, da je najemniški trg v Sloveniji še dokaj nerazvit in da za njegov razvoj potrebujemo tudi določene spremembe zakonodaje.

Arhiv: E-novice ZPN, 12.02.2016

E-novice ZPN, 12.02.2016

Arhiv: E-novice ZPN, 05.02.2016

E-novice ZPN , 05.02.2016

Arhiv: Delitev stroškov toplote in ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb, strokovni posvet ZUN

ZUN-Združenje upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami vabi na strokovni posvet DELITEV STROŠKOV TOPLOTE IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VEČSTANOVANJSKIH STAVB