Novice


Arhiv: Izhodišča za prenovo ZNPosr

Strokovna skupina ZDNP za zakonodajo je predstavila izhodišča novega ZNPosr.

Arhiv: Obvestilo GURS, 13.01.2016

Pošiljanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin.

Arhiv: Predstavitev izhodišč predloga ZNPosr

Arhiv: Obvestilo o dostopu do zaprtih strani GZS-ZPN

Obvestilo o ureditvi dostopa do zaprtih strani GZS-ZPN

Arhiv: UO ZDNP o spremembah in dopolnitvah Zdoh

Arhiv: Izobraževalni seminar ZDNP, 02.10.2015

Seminar bo razdeljen na 3 aktualna predavanja in sicer bo vsako predavanje sestavljeno iz predavanja o aktualni problematiki s pregledom zakonskih podlag in prakse ter predstavitvijo ključnih rešitev s poudarkom na spremembah ter razvoju poslovne in zakonske prakse in težavah udeležencev. Praktični del seminar bo namenjen predstavitvi aktualne problematike v zvezi z obdavčitvami s področja nepremičnin, predstavitev zemljiškega katastra, katastra stavb, geodetske evidence... ter iskanje odgovorov na aktualna vprašanja. V drugem delu pa bomo skozi izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev in predavateljev odgovorili na pomembna vprašanja in skušali najti rešitve za zaplete, ki se pojavljajo v praksi. Izobraževalni seminar je namenjen direktorjem, prokuristom, drugim vodstvenim delavcem nepremičninskih družb, nepremičninskim posrednikom, samostojnim podjetnikom, ki opravljate dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, ekonomistom ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjate s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje.