Novice


Arhiv: Izhodišča za prenovo ZNPosr

Strokovna skupina ZDNP za zakonodajo je predstavila izhodišča novega ZNPosr.

Arhiv: Predstavitev izhodišč predloga ZNPosr