Novice


Arhiv: Sporočilo za javnost

Arhiv: Sporočilo za javnost

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami je pripravilo predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju

Arhiv: Predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju

Skladno z zavezo Strokovna skupina ZDNP za zakonodajo na zaprtih straneh ZDNP objavlja Pobudo in strokovni predlog za sprejem novega Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), ki smo jo dne 23.5.2016 poslali na Ministrstvo za okolje in prostor. Ob tem poudarjamo, da gre za uvodni strokovni predlog, ki je rezultat dela strokovne skupine in bo v nadaljnjem postopku še predmet usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor.