Novice


Arhiv: Naročilo dodatnih izvodov Kodeksa dobrih poslovnih običajev

Maja 2017 je Zbor članov ZDNP sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Kodeks je vse od sprejema avgusta 2011 vztrajno pridobival na prepoznavnosti in lahko rečemo, da podpisnikom resnično predstavlja bistveno prednost na trgu v prometu z nepremičninami.