Novice


Arhiv: Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

Arhiv: Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

Na pobudo Združenja družb za nepremičninsko posredovanje smo se že pred meseci vključili v razpravo namenjeno iskanju rešitev, ki bi vsaj na kratki rok omilile težave nepremičninskih družb oziroma njihovih strank. Žal nam na Ministrstvu za okolje in prostor še ni uspelo doseči takojšnje prilagoditve že delujočega Registra nepremičnin tudi za objavljanje podatkov o starejših gradbenih in uporabnih dovoljenjih, kar bi olajšalo tako položaj strank v prometu z nepremičninami kot samih upravnih enot, ki so v zadnjih mesecih zasute s postopki pridobivanja stare dokumentacije iz arhivov.

Arhiv: Zavarovalni produkt za nepremičninske posrednike

Zavarovalni produkt za nepremičninske posrednike