Mnenja in stališča v zvezi z ZNPosr-C

 

23.08.2019 - MOP, Odgovor na mnenje GZS-ZPN
13.08.2019 -TIRS, Sklepanje pogodb o posredovanju - odgovor
06.08.2019 - MOP, Odgovor članu - Vprašanja v zvezi z ZNP-osr-C
06.08.2019 - MOP, Odgovor članu - Vprašanja v zvezi z ZNPosr-C
22.07.2019 - MOP,  Pojasnila glede izvajanja določb ZNPosr-C