Dokumenti ZDNPPovezava do zaprtih strani ZPN


Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Zvezo potrošnikov Slovenije, Uradom informacijske pooblaščenke in Pravno službo GZS, pripravilo Kodeks in vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju.

Vsi dokumenti so zastavljeni tako, da upoštevajo vse trenutno veljavne pravilnike in zakone.

 

DOKUMENTI:

 

 

Napovedujemo:

  • Najemna posredniška pogodba
  • Ogledni list
  • Dogovor za izpeljavo pravnega posla
  • Primopredajni zapisnik
  • Pooblastilo za urejanje davčnega postopka
  • Cenik brez cen
  • Zapisnik o fiduciarnem računu za kupca in prodajalca
  • Žig pri kopiranju osebnih dokumentov

 

Katere dokumente bi predlagali, da jih še pripravimo?
Predloge nam pošljite na zpn@gzs.si

 


Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo oba dokumenta in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajoposamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov bodo predstavljeni na posebnih izobraževanjih po Sloveniji.

Pravico za lastno uporabo dokumentov lahko kupite pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Dokumenta lahko naročite prek spleta: www.zdnp.si ali po e-pošti: zpn@gzs.si.

Cena za posamezni dokument je 15,00 €+DDV in vključuje tiskano ali elektronsko verzijo vzorcev. Po prejemu plačila vam bomo posredovali naročene dokumente.

 


© GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Vse pravice pridržane. Dokumenta Vzorec Splošnih pogojev poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami in Vzorec Pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami je izdala GZS-ZPN, ki je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja so prepovedani: reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti (internet) in druge oblike javne priobčitve.


Avtor: ZPN