ZDNP uvaja certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba  

 

Z velikim veseljem lahko oznanimo, da smo na Združenju družb za nepremičninsko posredovanje po dobrem letu od prvotne odločitve na zboru članov, pripravili in sprejeli Pravilnik o certifikatu Zaupanja vredna nepremičninska družba. Gre za certifikat, s katerim bomo v panogi nepremičninskega posredovanja skušali zagotoviti še več kakovosti in spoštovanja dobrih poslovnih običajev.

Čeprav je dejavnost nepremičninskega posredovanja že z zakonom relativno strogo regulirana, smo se v združenju že pred dobrim letom odločili, da bomo skušali na trgu vzpostaviti dodatno razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi nepremičninskimi družbami. Certifikat bodo tako lahko pridobile le tiste nepremičninske družbe, ki izpolnjujejo pogoje, ki so podrobneje določeni s pravilnikom. Da bomo zagotovilo ažurno preverjanje izpolnjevanja teh pogojev, bo veljavnost certifikata omejena, in sicer do konca januarja naslednjega koledarskega leta.

Podrobnejši pogoji za pridobitev certifikata in potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani, kjer bomo ažurno objavljali tudi seznam podeljenih certifikatov.

Vse nepremičninske družbe, ki bi želele pridobiti certifikat že v letu 2019 vabimo, da čim prej pridobijo zahtevana dokazila in podajo vlogo, na podlagi katere bo strokovna služba ZPN lahko odločila o podelitvi certifikata.

Pravilnik o certifikatu zaupanja vredna nepremičninska družba