Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami (1/2012)


 

 

Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami (1/2012):

  1. Splošno
  2. Nepremičnina in njena cena
  3. Plačilo za posredovanje
  4. Pravica do plačila
  5. Storitve nepremičninske družbe
  6. Dodatne storitve
  7. Prenos storitev posredovanja
  8. Osebni podatki
  9. Trajanje pogodbenega razmerja
  10. Končna določba

 


Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo oba dokumenta in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajoposamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov bodo predstavljeni na posebnih izobraževanjih po Sloveniji.

Pravico za lastno uporabo dokumentov lahko kupite pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Dokumenta lahko naročite prek spleta: www.zdnp.si ali po e-pošti: zpn@gzs.si.

Cena za posamezni dokument je 15,00 €+DDV in vključuje tiskano ali elektronsko verzijo vzorcev. Po prejemu plačila vam bomo posredovali naročene dokumente.

 


© GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Vse pravice pridržane. Dokumenta Vzorec Splošnih pogojev poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami in Vzorec Pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami je izdala GZS-ZPN, ki je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja so prepovedani: reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, dajanje na voljo javnosti (internet) in druge oblike javne priobčitve.


Avtor: ZPN