Akti in Organi ZDNP


Na podlagi Statuta Gospodarske Zbornice Slovenije, 35. člena Pravil o organiziranosti in delovanju GZS  – Zbornice za poslovanje z nepremičninami (z dne 15.03.2011 in 22.9.2016) in Sklepa o ustanovitvi Združenja družb za nepremičninsko posredovanje so ustanovitelji na ustanovni skupščini v Ljubljani, dne 23.06.2009, so člani ZDNP na Zboru članov dne 17.05.2018 sprejeli naslednje 

Zbor članov ZDNP je na svoji seji, 17. maja 2018  sprejel:

 

Organi ZDNP so:

 

Program dela ZDNP 2015-2019