Z informacijo o prodaji nepremičnine prosimo ravnajte pazljivo! Lastnik ne želi javne objave. Za vse informacije lahko kontaktirajte NEPREMIČNINE PLUS d.o.o.

 

Enoten kompleks Športne dvorane Lent in Festivalne dvorane Lent združuje športno, zabaviščno in gostinsko dejavnost kot celovito ponudbo.

Cena: 2.1 mio €. Objekt je priključen na javno vodovodno in elektro omrežje. Ogrevanje je urejeno centralno radiatorsko iz lastne kotlovnice na plin, v dvorani s toplotnimi črpalkami. Izvedeno je prisilno prezračevanje in naravno prezračevanje. Kanalizacija je speljana v javno kanalizacijsko omrežje. Okolica objekta je urejena in zajema utrjene asfaltirane površine. Parkiranje je zagotovljeno na prostem. Teren na katerem stoji objekt je raven. Dostop do parcele je urejen iz javne asfaltirane ceste. Ob objektu je 33 parkirnih mest. Dvorana ima lasten brezžični wi-fi, razvejan kabelski sistem omogoča na vseh točkah kvaliteten TV in radijski signal. V dvorani je vgrajen kvaliteten video nadzor.

Dvorana ima uporabno dovoljenje in vsa potrebna obratovalna dovoljenja med tednom od 06.00 ure do 04.00 ure, med vikendi do 05.00 ure zjutraj.

Vsi inšpekcijski nadzori so opravljeni brezhibno.

 

 

 

Vesna Levstek 
NEPREMIČNINE PLUS D.O.O.
Vojkova cesta 16, 1000 Ljubljana
M: 041 369 777
www.nepremicnine-plus.si