Neuraden prevod Zakona o nepremičninskem posredovanju 


    Na pobudo nekaterih članov ZPN smo v strokovni službi GZS-ZPN pripravili prevod neuradnega prečiščenega besedila Zakona o nepremičninskem posredovanju v angleški jezik. 


    Opozarjamo, da je prevod neuraden in zgolj informativnega značaja za pomoč pri poslovanju s tujci. GZS-ZPN ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost in popolnost prevoda. 


    Dokument je brezplačno namenjen le članom GZS-ZPN . 


    ZNPosr ANG 18122018.pdf