Začasna delovna telesa


Upravni odbor ZDNP ali Zbor članov ZDNP lahko imenujeta tudi posebna začasna delovna telesa oziroma strokovne skupine za obravnavo in pripravo sklepov ter stališč ZDNP glede posameznih zakonskih ali drugih problemov s področja nepremičninskega posredovanja ter ostalih dejavnosti na nepremičninskem področju. Ugotovitve pošlje strokovna skupina v sprejem UO ZDNP ali Zboru članov ZDNP. V izjemnih primerih, zaradi časovne stiske, lahko o direktnem posredovanju stališč in predlogov strokovne skupine odloča predsednik UO ZDNP, administrativno-tehnično pa izvede strokovna služba ZPN.

 


Zbor članov ZDNP je 30. avgusta 2011, imenoval

Delovno skupino za pripravo vzorcev splošnih pogojev poslovanje in pogodbe o posredovanju, v sestavi:

 • Samo Babnik, VIVERE d.o.o., Ajdovščina
 • Borut Bartol, ARKADA d.o.o., Ljubljana
 • Robert Geisler, REALITETA - Urša Lapajne Geisler s.p.
 • Franci Gerbec, PROFUNDIS d.o.o., Domžale
 • Jelka Jeriha Goršič, CERES NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana
 • Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj
 • Daniel Lovšin, CASABELA d.o.o., Piran
 • Gordana Piljić, STANART d.o.o., Črnomelj
 • Branko Potočnik, INSA d.o.o., Maribor
 • Marko Sovrovič, DODOMA d.o.o, Maribor
 • Boris Vončina, TA-BU d.o.o., Ljubljana

 

UO ZDNP je 6. novembra 2013, imenoval

Strokovno skupino ZDNP za odnose z javnostmi

 • Vodja: Tanja Tučič, REMAX POETOVIO, Nepremičninska družba d.o.o.
 • Namestnica vodje: Vesna Levstek, Nepremičnine Plus d.o.o.
 • Član: Franci Gerbec, Profundis d.o.o.

 

 • Strokovno skupino ZDNP za deregulacijo poklica/dejavnosti
 • Robert Geisler, REALITETA - Urša Lapajne Geisler s.p.
 • Franci Gerbec, Profundis d.o.o.
 • Vesna Levstek, Nepremičnine Plus d.o.o.
 • Branko Potočnik, INSA d.o.o.
 • Igor Knez, Pravna Služba GZS
 • Jože Podgoršek, Združenje FIABCI

 

Strokovno skupino ZDNP za tuje trge in sejemske prireditve

 • Vodja: Zoran Stojmenovič, Real GO d.o.o.,
 • Gordana Bizaj, PERFEKT B d.o.o.,
 • Violeta Štojs, Atrij z.o.o.
 • Robert Geisler, REALITETA - Urša Lapajne Geisler s.p.

Strokovno skupino ZDNP za elektronske medijske vsebine

 • Vodja: Daniel Lovšin, Casabela, d.o.o.
 • Branko Potočnik, INSA d.o.o.
 • Borut Bartol, Arkada nepremičnine d.o.o.

Programski odbor ZDNP za izobraževanja

• Vodja: Gordana Piljić, Stanart d.o.o.
• Milena Jančič, SM nepremičnine s.p.
• Tanja Tučič, REMAX POETOVIO, Nepremičninska družba d.o.o.

Strokovna delovna skupina za spremembo zakonodaje

 • Vesna Levstek, Nepremičnine Plus d.o.o.
 • Franci Gerbec, Profundis d.o.o.
 • Thomas Krelj, FESST d.o.o., Kranj
 • Zoran Stojmenovič, Real GO d.o.o.,
 • Daniel Lovšin, CASABELA d.o.o., Piran
 • Igor Knez, Pravna Služba GZS
 • Robert Geisler, REALITETA - Urša Lapajne Geisler s.p
 • Dejan Papež, GZS-ZPN,
 • Jože Podgoršek, Združenje FIABCI
 • Branko Potočnik, INSA d.o.o.

 


Poročila Strokovnega sveta o obravnavanih primerih (zaprte strani, samo za člane)

 • Primer 1/2012, 31.1.2012
 • Primer 2/2012, 24.2.2012
 • Primer 3/2012, 26.6.2012


 


Avtor: AB