Delovna telesa


Upravni odbor ZDNP ali Zbor članov ZDNP lahko imenujeta tudi posebna začasna delovna telesa oziroma strokovne skupine za obravnavo in pripravo sklepov ter stališč ZDNP glede posameznih zakonskih ali drugih problemov s področja nepremičninskega posredovanja ter ostalih dejavnosti na nepremičninskem področju. Ugotovitve pošlje strokovna skupina v sprejem UO ZDNP ali Zboru članov ZDNP. V izjemnih primerih, zaradi časovne stiske, lahko o direktnem posredovanju stališč in predlogov strokovne skupine odloča predsednik UO ZDNP, administrativno-tehnično pa izvede strokovna služba ZPN.

 


UO ZDNP je na podlagi 27. člena Pravil o organiziranosti in delovanju GZS-ZPN Združenja družb za nepremičninsko posredovanje imenoval

Strokovno skupino ZDNP za odnose z javnostmi

  • Vodja: Tanja Tučič, REMAX POETOVIO, Nepremičninska družba d.o.o.
  • Namestnica vodje: Vesna Levstek, Nepremičnine Plus d.o.o.
  • Član: Franci Gerbec, Profundis d.o.o.
  • Član: Bojan Ružman, RE-DOMUS d.o.o.


Strokovno skupino ZDNP za izobraževanja