Združenje družb za nepremičninsko posredovanje - ZDNP

pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami

 

vas vabi na

 


 

                               ENODNEVNI IZOBRAŽEVALNI SEMINAR

 

 
ki bo v petek  2.10.2015, od 8.30 do predvidoma 16.30, ure v Termah Zreče

(http://www.terme-zrece.eu/si/nacrtujte-obisk/lokacija-in-kontakt)

 

 Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili z:

  1. Davki na področju poslovanja z nepremičninami
  2. Podatki iz javni evidenc Geodetske uprave RS
  3. Meditacijo v poslovnem svetu 

Namen izobraževalnega seminarja: 

 

Seminar bo razdeljen na 3 aktualne sklope in sicer bo vsako predavanje sestavljeno  iz  predavanja o aktualni problematiki s pregledom zakonskih podlag in prakse ter predstavitve ključnih rešitev s poudarkom na spremembah ter razvoju poslovne in zakonske prakse in težavah udeležencev.

Praktični del seminarja bo namenjen predstavitvi aktualne problematike v zvezi z obdavčitvami s področja nepremičnin, predstavitvi zemljiškega katastra, katastra stavb, geodetske evidence... ter iskanju odgovorov na aktualna vprašanja.

V drugem delu pa bomo skozi izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev in predavateljev odgovorili na pomembna vprašanja in skušali najti rešitve za zaplete, ki se pojavljajo v praksi.

Izobraževalni seminar je namenjen direktorjem, prokuristom, drugim vodstvenim delavcem nepremičninskih družb, nepremičninskim posrednikom, samostojnim podjetnikom, ki opravljate dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, ekonomistom  ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjate s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje.

 

 Vsebina izobraževalnega seminarja

 

1.     Davki na področju prometa  z nepremičninami bodo prestavljeni v treh delih:
·        Predstavitev in izvajanje postopkov odmere, Sonja Urankar in mag. Martin Poteko, Finančna uprava RS: 
-        davka na promet nepremičnin, 
-        davka na dediščine in darila,
-        dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin in
-        davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

·       Pregled obrazcev napovedi za odmero  davkov, s poudarkom na pravilnosti izpolnjevanja le teh ter predložitvi dokazil oz. prilog, Sonja Urankar in mag. Martin Poteko, Finančna uprava RS
·       Predstavitev obdavčitve nepremičnin z davkom na dodano vrednost, Suzana Bezjak, Finančna uprava RS
-        obdavčljiv in neobdavčljiv promet
-        nakup in prodaja nepremičnin
-        pravice in obveznosti kupca oziroma prodajalca

·       Odgovori na vprašanja udeležencev izobraževanja

 2.     Predavanje z naslovom "Podatki iz javnih evidenc Geodetske uprave RS" bo predstavila priznana strokovnjakinja Marijana Vugrin, Digidata d.o.o.:
-         Zemljiški kataster
-         Kataster stavb
-         Register nepremičnin
-         Geodetske evidence
-         Način pridobivanja podatkov preko javnih dostopov

 V drugem delu svojega predavanja bo odgovarjala na vprašanja udeležencev.

 3.     Meditacijo v poslovnem svetu nam bo predstavil Marko Gospodjinački, podjetnik, ki ga je želja po združitvi duhovnega z vsakodnevnim življenjem  pripeljala do meditacije in tibetanskega budizma, kjer se ima možnost in srečo učiti od vrhunskih mojstrov, z Dalajlamo na čelu. Pravi, da je v svojem študiju in meditaciji našel veliko življenjskih modrosti, ki lahko ljudem pomagajo premagovati vsakdanje stiske tako na osebnem, kot na poslovnem področju.

Urnik izobraževalnega seminarja


08.30 – 09.00           Registracija udeležencev in pozdravni nagovor
09.00 – 10.30           Davki na področju prometa z nepremičninami Sonja Urankar in mag. Martin Poteko, Finančna uprava RS
                                     Predstavitev in izvajanje postopkov odmere ter pregled obrazcev,  Sonja Urankar in mag. Martin Poteko, Finančna uprava RS      

10.30 – 10.45           Kratek odmor z malico

10.45 – 11.30          Davki na področju prometa z nepremičninamiSuzana Bezjak, Finančna uprava RS
                                    Predstavitev obdavčitve nepremičnin z DDV, Suzana Bezjak, Finančna uprava RS

11.30 – 12.15         Odgovori na vprašanja udeležencev izobraževanja

12.15 - 13.15          Kosilo

13.15 - 14.00          Nepremičnine skozi javne nepremičninske evidence Marijana Vugrin, Digidata d.o.o.

14.00 - 14.45          Odgovori na vprašanja udeležencev

14.45 - 15.00          Odmor

15.00 –16.30          Meditacija v poslovnem svetu – teoretičen del s praktičnim primerom, Marko Gospodjinački 

Od 16.30 naprej         Druženje z možnostjo sproščanja v Termah Zreče po posebni ponudbi.

 Kotizacija za posameznega udeleženca

Kotizacija vključuje:
- udeležbo na izobraževalnem seminarju,
- gradivo,
- kavo in pijačo ter manjši prigrizek v odmorih ter
- samopostrežno kosilo.

ČLANI ZDNP pri GZS-ZPN

OSTALI UDELEŽENCI

50,00 EUR + DDV
za posameznega udeleženca iz istega podjetja, člana ZDNP

80,00 EUR + DDV
za posameznega udeleženca iz istega podjetja, ki ni član ZDNP

 

Vsakemu tretjemu in nadaljnjim udeležencem iz istega podjetja, se prizna -20% popust na kotizacijo za izvedbo seminarja. DDV se obračunava po splošni 22% stopnji.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje do srede 30.09.2015 na TRR GZS: SI56 0292 4001 7841 495; obvezno navedite sklic 5054.

V primeru, da zaradi nepredvidenih okoliščin kotizacija ne bo pravočasno vplačana, vas prosimo, da na izobraževalni seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Na podlagi plačila kotizacije vam bomo izstavili račun.

 

 Prijave in dodatne informacije


Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 28.09.2015 na naslednji način:

 

Za dodatna informacije se obrnite na strokovno službo GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami (Vida Logar), po tel. 01/58-98-240, ali e-pošti: zpn@gzs.si

Sponzorji dogodka: