Komisija ZDNP za presojo kršitev Kodeksa

(Mandat 2015-2019)


Komisija ZDNP obravnava kršitve Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, odloča o odgovornosti članov ZDNP, kršiteljem izreka ukrepe in deluje v skladu z določili KodeksaPravilnika o organizaciji in delu Komisije ZDNP in Sklepa o določitvi nagrad in povračil stroškov članom senata komisije.

Zbor članov ZDNP je na svoji seji, dne 18. maja 2015, za nove člane Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev izvolil:

PREDSEDNIKA:
Robert Geisler, REALITETA Urška Lapajne Geisler s.p., Lenart

ČLANA:
Damjan Damjanovič, D5 d.o.o., Ljubljana
Franci Gerbec, PROFUNDIS d.o.o, Domžale

NADOMESTNI ČLANI:
Mateja Voršič, UPRA-STAN d.o.o, Maribor
Daniel Lovšin, CASABELA d.o.o., Piran
Marko Sovrovič, DODOMA d.o.o., Maribor