SKLEPI 

Komisije ZDNP za presojo krišitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami