Zapri

O Kodeksu


Vsi zaposleni v agencijah za posredovanje nepremičnin, ki so podale zavezo k spoštovanju novega Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, si pri svojem delu dejavno prizadevamo za:

  • visoko raven storitev v prometu z nepremičninami,
  • pravno varnost vseh udeležencev
  • spoštovanje dobrih poslovnih običajev, načela lojalne konkurence in poklicne etike pri prometu z nepremičninami.

POMEMBNO: Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki  v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa  izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.