Zapri

 

 

Koristne spletne povezave:

·        Davek na dediščine in darila - http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_dediscine_in_darila/ 

·        Davek na nepremično premoženje večje vrednosti  -htrrp://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_nepremicno_premozenje_vecje_vrednosti/ 

·        Davek na promet nepremičnin - http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_promet_nepremicnin/

·        Davek od premoženja -http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_premozenja/

·        Dohodnina – dohodek iz oddajanja premoženja in iz premoženjske pravice -http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_oddajanja_premozenja_v_najem_in_iz_prenosa_premozenjske_pravice/

·        Evropska konfederacija nepremičninskih posrednikov CEPI - http://www.cepi.eu/index.php?hl=en

·        Finančna uprava RS - http://www.fu.gov.si/

·        Geodetska uprava RS - http://www.gu.gov.si/

·        Gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcijahttp://www.iop.gov.si/si/delovna_podrocja/gradbena_geodetska_in_stanovanjska_inspekcija/ 

·        Imenik nepremičninskih posrednikov - http://www.nepremicninsko-posredovanje.mzip.gov.si/

·        Informacijska pooblaščenka - http://www.ip-rs.si/

·        Inšpektorat za infrastrukturo - http://www.ipep.gov.si

·        Inženirska zbornica Slovenije - http://www.izs.si

·        Ministrstvo za infrastrukturo - http://www.mzi.gov.si/ 

·        Ministrstvo za okolje in prostor - http://www.mop.gov.si/ 

·        Ministrstvo za pravosodje - http://www.mp.gov.si/

·        Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/nadomestilo_za_uporabo_stavbnega_zemljisca_nusz/

·        Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov - http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/zakonodaja_s_podrocja_pravosodja/nakup_nepremicnin_s_strani_tujih_drzavljanov/ 

·        Odločbe in mnenja - varstvo osebnih podatkov - stanovanjska in nepremičninska zakonodaja - http://www.ip-rs.si/nc/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/

·        Portal prostor - http://e-prostor.gov.si/ 

·        Pravna služba GZS - https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/ 

·        SICGRAS - Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko - http://www.sicgras.si

·        Slovenski inštitut za revizijo - http://www.si-revizija.si/

·        Stanovanjski sklad RS - http://www.stanovanjskisklad-rs.si/si/

·        Statistični urad RS - http://www.stat.si/

·        Tržni inšpektorat RS - http://www.ti.gov.si/  

·        Urbanistični inštitut RS - http://www.uirs.si/ 

·        Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - https://www.gzs.si/zgigm

·        Zbornica za arhitekturo in prostor - http://www.zaps.si/

·        Zemljiška knjiga - http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/zemljiska_knjiga/