Pravica uporabe logotipov


 

Beseda logo izhaja iz stare grščine pomeni "beseda" ali "diskurz". Kasneje je pridobila pomen identitete blagovne znamke in simbola, kot ga poznamo danes. Logotipe uporabljamo  v osnovi z dvema namenoma. Prvi je ločiti podobne izdelke ali storitve, ki se pojavljajo na  trgu in se tako izogniti zmedi s konkurenco. Drugi namen logotipa pa je garancija kakovosti.

Uporaba logotipov je danes nuja tako za podjetja kot tudi za potrošnike. V ogromni ponudbi izdelkov in storitev se ponudniki izdelkov in storitev poslužujejo uporabe prepoznavnega logotip, ki jih izločil iz množice. Z vizualno privlačnim logotipom, ki je obenem tudi lahek za spomin, dobijo podjetja dolgoročno pozicijo na svojem trgu. Za potrošnike so logotipi postali simboli, ki jih vodijo in pomagajo pri vsakodnevnem toku produktov v njihovi okolici in širše.

                                       

PRAVILA uporabe logotipov:

 • GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami
 • ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje
 • Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

 

Logotipa GZS-ZPN in ZDNP sta skupna znamka podjetij, članic Zbornice za poslovanje z nepremičninami in Združenja družb za nepremičninsko posredovanje. Medtem ko logotip Kodeks vizualizira načela in namen podpisnikov izjave o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.

Pravila uporabe logotipov opredeljujejo osnovna pravila za uporabo le-teh. Njihov cilj je spodbuditi včlanjena podjetja k uporabi logotipov, saj takšni uveljavljeni simboli javnosti omogočajo, da takoj prepozna zavezo posameznega podjetja k načelom ZPN in ZDNP.

Zaželeno je, da podjetja, članice ZPN in ZDNP ter podpisniki izjave o spoštovanju Kodeksa pri svoji komunikacijo uporabljajo logotipe.

Logotipov (oblike, barve idr.) se nikakor ne sme spreminjati. Reprodukcije morajo vselej temeljiti na potrjenih različicah elektronskih datotek, ki jih članice pridobijo na GZS-ZPN.

a) Dovoljena uporaba

Podjetja, članice ZPN in ZDNP, ter podpisniki izjave o spoštovanju Kodeksa, imajo pravico logotipe uporabljati za namene identifikacije podjetja z GZS-ZPN in Kodeksom ter promocije podjetja ali storitev v naslednjih primerih:

 • na glavah pisem;
 • na pravno zahtevanih poročilih oblastem, kadar je to ustrezno;
 • na informativnih gradivih;
 • na svojih spletnih straneh;
 • v tiskanih ali na elektronskih medijih, na drugih promocijskih gradivih in v oglasih;
 • na zastavi, ki označuje lokacijo podjetja;
 • na razpoznavnih označbah podjetja.

 

Logotipe GZS-ZPN, ZDNP in Kodeksa je mogoče uporabiti kot način za posredovanje sporočil podjetja tako, da se besedno zvezo ali slogan vključi pod, vendar ne preblizu in neločljivo od logotipa. Takšno dejanje ne sme posegati v zaščitenost logotipa ali je ogrožati.

b) Nedovoljena uporaba

Logotipov ZPN, ZDNP in Kodeksa ni dovoljeno uporabljati:

 • nečlanom GZS-ZPN in ZDNP;
 • v kakršnih koli oglasih za podjetje ali izdelek ali na samem izdelku ali njegovi embalaži na takšen način, da bi bilo mogoče posredno ali neposredno sklepati, da je dani izdelek »izdelek GZS-ZPN ali ZDNP«;
 • na kakršnem koli gradivu, s katerim se izraža podporo ali nasprotuje vladnim pobudam, vključno z zakoni ali predpisi, pri čemer bi bilo izraženo stališče v jasnem nasprotju z načeli in smernicami GZS-ZPN, ZDNP in Kodeksa.

Logotipi GZS-ZPN, ZDNP in Kodeks so avtorsko zaščiteno delo. Vsako nedovoljeno uporabo bomo prijavili ustreznim organom.