Izjava o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami


 

Zbor članov ZDNP je 30. avgusta 2011 sprejel Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. 

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. 

Nepremičninske družbe, ki želijo poudariti zavezanost k temu Kodeksu, pa sprejmejo oz. popišejo izjavo o spoštovanju Kodeksa. 

GZS-ZPN Združenje družb za nepremičninsko posredovanje vodi seznam nepremičninskih družb, podpisnik izjave o spoštovanju Kodeksa. 

 

   Izjava o spoštovanju Kodeksa