Kje se lahko včlanim


V Združenje družb za nepremičninsko posredovanje se včlanite z izpolnjeno pristopno izjavo, ki naj jo posredujete: 

  • Po pošti; GZS - ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali
  • Prek e-pošte; zpn@gzs.si ali
  • Po faksu; 01 / 230 22 58

Pristopna izjava

 

Član ZDNP je lahko vsaka gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki: 

  • je član GZS-ZPN; 
  • izpolnjuje pogoje po zakonodaji, ki ureja nepremičninsko posredovanje; 
  • dejansko opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičniami in 
  • podpiše pristopni obrazec. 

Članstvo v ZDNP je vključeno v članarino GZS-ZPN .