Komisija ZDNP za presojo kršitev Kodeksa


Mandat 2015-2019


Komisija obravnava vprašanja, prošnje za pojasnila oziroma usmeritve in prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ter deluje v skladu z določili Kodeksa in Pravilnika o organizaciji in delu Komisije ZDNP.

ČLANI:  
Sabinca Gorenc, FENIKS NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana
Lena Korber, AGENCIJA NERA d.o.o., Celje 
Daniel Lovšin, CASABELA d.o.o., Piran  
Marko Sovrovič, DODOMA d.o.o., Maribor 
Anže Urevc, DIMINVEST d.o.o., Jesenice
Mateja Voršič, C-NEP AGENCIJA d.o.o., Maribor