Zapri

Začasna delovna telesa


Upravni odbor ZDNP ali Zbor članov ZDNP lahko imenujeta tudi posebna začasna delovna telesa oziroma strokovne skupine za obravnavo in pripravo sklepov ter stališč ZDNP glede posameznih zakonskih ali drugih problemov s področja nepremičninskega posredovanja ter ostalih dejavnosti na nepremičninskem področju. Ugotovitve pošlje strokovna skupina v sprejem UO ZDNP ali Zboru članov ZDNP. V izjemnih primerih, zaradi časovne stiske, lahko o direktnem posredovanju stališč in predlogov strokovne skupine odloča predsednik UO ZDNP, administrativno-tehnično pa izvede strokovna služba ZPN.

 • Delovna skupina za pripravo brošure o nepremičninskem posredovanju  (Ustanovna seja UO ZDNP, 14. 05.2019):
 • Thomas Krelj, FESST d.o.o.,
 • Vesna Levstek, Nepremičnine plus d.o.o. in
 • Bojan Ružman, RE-DOMUS d.o.o.
 •  Delovna skupina mladih nepremičninskih posrednikov (Ustanovna seja UO ZDNP, 14. 05.2019):
 • Maja Piljić, STANART d.o.o.
 • Katja Zupan, Media nepremičnine d.o.o. in
 • Asta Čater, Upradom d.o.o.

 • Strokovno skupino ZDNP za odnose z javnostmi (UO ZDNP je 6. 11.2013):
 • Vodja: Tanja Tučič, REMAX POETOVIO, Nepremičninska družba d.o.o.
 • Namestnica vodje: Vesna Levstek, Nepremičnine Plus d.o.o.
 • Član: Franci Gerbec, Profundis d.o.o.
 • Član: Bojan Ružman, RE-DOMUS d.o.o
 • Programski odbor ZDNP za izobraževanja
 • Vodja: Gordana Piljić, Stanart d.o.o
 • Milena Jančič, SM nepremičnine s.p.
 • Tanja Tučič, REMAX POETOVIO, Nepremičninska družba d.o.o
 • Karmen Vidmar, Media nepremičnine d.o.o.
 • Violeta Štojs, Agencija Nera d.o.o