Kje se lahko včlanim


V Združenje družb za nepremičninsko posredovanje se lahko včlanite:

 

 

  • Po pošti; GZS - ZPN, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
  • Prek e-pošte; zpn@gzs.si
  • Po faksu; 01 / 230 22 58

 

Pristopna izjava

 


Član ZDNP je lahko vsaka gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki: 

  • je član GZS-ZPN; 
  • izpolnjuje pogoje po zakonodaji, ki ureja nepremičninsko posredovanje; 
  • dejansko opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičniami in 
  • podpiše pristopni obrazec. 

Članstva v ZDNP se ne doplača.