Zapri

Pogoji za članstvo v ZDNP


 

Član ZDNP je lahko vsaka gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga, ki: 

  • je član GZS-ZPN; 
  • izpolnjuje pogoje po zakonodaji, ki ureja nepremičninsko posredovanje; 
  • dejansko opravlja dejavnost posredovanja v prometu z nepremičniami in 
  • podpiše pristopni obrazec. 

 

Člani GZS-ZPN plačujejo dogovorjeno letno članarino, medtem ko je članstvo v ZDNP zaenkrat brezplačno. Koliko znaša članarina za ZPN preverite tu, in koliko znaša članarina za GZS povprašajte "Članski center GZS"

 

Pristopna izjava

 

Pravila o organizaciji in delovanju GZS-ZPN ZDNP