Zapri

Prednosti članstva


 

ZDNP Združenje družb za nepremičninsko posredovanje je bilo ustanovljeno 23. junija 2009. Osnovni namen ustanovitve samostojnega združenja je predvsem v ustvarjanju boljšega ugleda nepremičninskih družb, zagotavljanju boljše kvalitete opravljanja storitev nepremičninskih družb, večjega varstva naročiteljev in tretjih osebe v prometu z nepremičninam, v boljši povezanosti vseh subjektov, ki so ustanovljeni oziroma organizirani z osnovnim namenom zagotavljanja večje strokovnosti na področju posredovanja v prometu z nepremičninami, lažjim uveljavljanjem svojih interesov pred državnimi organi in učinkovitejšem nastopanju in predstavljanju v javnih medijih.

Družbe, ki se ukvarjajo z nepremičninskim posredovanjem so bile do ustanovitve Združenja  združene znotraj Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ki pokriva širok krog subjektov, ki delujejo na nepremičninskem področju, kot so upravniki, investitorji in ocenjevalci in katerih osnovna dejavnost se močno razlikuje od dejavnosti, ki jo izvajajo nepremičninski posredniki. Prav šibka zastopanost interesov nepremičninskih posrednikov je vodila iniciativni odbor, da znotraj GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami ustanovi lastno združenje in učinkoviteje zastopa celotno področje nepremičninskega posredovanja.

Nepremičninske družbe so v združenju zastopane regijsko in so preko svojih lokalnih predstavnikov vključene v sooblikovanje vseh aktivnosti, ki jih  ZDNP izvaja.

Članstvo v ZDNP tudi podpira sodelovanje in pomoč med člani. Pod geslom ZDRUŽENI SMO BOLJŠI, člani med seboj več komunicirajo in se povezujejo, skupaj rešujejo probleme in iščejo rešitve. Vsak lahko prispeva k razvoju in delu ZDNP.