Dokumentacija za poslovanje nepremičninsko posredniških družb


ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, je v sodelovanju s Pravno službo GZS, pripravilo vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju. Vsi dokumenti so zastavljeni tako, da upoštevajo vse trenutno veljavne pravilnike in zakone.

 Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo vse dokumente in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajo posamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov smo in še bomo predstavili na posebnih izobraževanjih.

Pravico za lastno uporabo dokumentov lahko kupite pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Dokumenta lahko naročite z e-naročilnico ali po e-pošti: zpn@gzs.si.

Cena za posamezni dokument je 15,00 €+DDV in vključuje tiskano ali elektronsko verzijo vzorcev. Naročene dokumente posredujemo po prejemu plačila.

 

 • Vzorci dokumentov ZDNP, zadnja sprememba: 01.03.2019
 • 01_02_2018_Splošni pogoji poslovanja  - maj 2018 (uskladitev z GDPR)
  • 02_02_2012_Pogodba o posredovanju je razdeljena na dve novi: 
   • 02A_05_2018_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri prodaji –  maj 2018 (uskladitev z GDPR)
   • 02B_05_2018_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri najemu – maj 2018 (uskladitev z GDPR)
  • 03A_02_2014_Naročilnica za ogled - hiša - november 2014 
  • 03B_02_2014_Naročilnica za ogled - stanovanje - november 2014  
  • 04_02_2014_Potrdilo o ogledu nepremičnine - november 2014
  • 05_03_2014_Dogovor o pravnem poslu - november 2014 
  • 06_01_2012_Dogovor o hrambi denarnih sredstev na fiduciarnem računu nepremičninske družbe
  • 07_01_2012_Dogovor o hrambi listin
  • 08A_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki
  • 08B_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki - žig
  • 09_01_2013_Pooblastilo DURS - sprememba 18.10.2013 
  • 10A_02_2014_Zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine - rabljena nepremičnina - november 2014
  • 10B_02_2014_Izročitveno prevzemni zapisnik za novogradnje - november 2014
  • 11_01_2013_Obvestilo o zamenjavi lastnika - sprememba 18.10.2013
  • 12-01-2014_Specifikacija in obračun dejanskih stroškov pri posredovanju v prometu z nepremičnino – 13.01.2014
  • Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, 11.11. 2014