GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Najdi strokovnjaka

Baza znanja

Dogodki - seminarji & izobraževanja

Včlani se

O ZDNP

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje ZDNP je bilo ustanovljeno 23. junija 2009.

Osnovni namen ustanovitve samostojnega združenja je predvsem v ustvarjanju boljšega ugleda nepremičninskih družb, zagotavljanju boljše kvalitete opravljanja storitev nepremičninskih družb, večjega varstva naročiteljev in tretjih oseb v prometu z nepremičninami, v boljši povezanosti vseh subjektov, ki so ustanovljeni oziroma organizirani z osnovnim namenom zagotavljanja večje strokovnosti na področju posredovanja v prometu z nepremičninami, lažjim uveljavljanjem svojih interesov pred državnimi organi in učinkovitejšem nastopanju in predstavljanju v javnih medijih.

Družbe, ki se ukvarjajo z nepremičninskih posredovanje so bile do ustanovitve ZDNP združene znotraj Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ki pokriva širok krog subjektov, ki delujejo na nepremičninskem področju, kot so upravniki, investitorji in ocenjevalci in katerih osnovna dejavnost se močno razlikuje od dejavnosti, ki jo izvajajo nepremičninski posredniki. Prav šibka zastopanost interesov nepremičninskih posrednikov je vodila iniciativni odbor, da znotraj GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami ustanovi lastno združenje in učinkoviteje zastopa celotno področje nepremičninskega posredovanja.

ZDNP si želi kakovost storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, strokovnost in ugled nepremičninskih družb dvigniti na višji nivo tako, da bodo uporabniki njihovih storitev, kot potrošniki deležni celovite obravnave.

Brošura

Naš kodeks

Certifikat

Zavarovalni produkt

Zbirka gradbenih dovoljen

ZPN v medijih

Nepremičninski slovar